అందగాడా అందాగాడా మాపటేల సెందురుడా

Posted by Srikanth on June 5th, 2011

అందగాడా అందాగాడా మాపటేల సెందురుడా
అందగాడా అందాగాడా మాపటేల సెందురుడా
కన్నె కలవ కాసుకుంది కన్ను వేయయ్యో
ముద్ద కూడ ముట్టనీదు నిదర కూడ పట్టానీదు
పొద్దుపోని తాపమేదో సంపుతుంటది
లోకులు పలు కాకులయ్యా
నిన్ను నన్ను సూస్తారయ్యా
లేనిపోనివన్ని జేర్చి లోకువగ అంటారయ్యా
చాటు మాటు సరసమాడ రమ్మంటుండా
అందగాడా అందాగాడా మాపటేల సెందురుడా
కన్నె కలవ కాసుకుంది కన్ను వేయయ్యో

బెదురన్నదే లేని నా మనసు
చెదిరెనే నీ వంక చూడగా
పొగరైన పోట్ల గిత్త నా వయసు
లొంగెనే నువ్వు చెయి వెయ్యగా
మగసిరితో గెలిసావు నా కన్నె ఈడు
మగడింకా నువ్వేనని కట్టాను జోడు
గుడిలేని దేవుడ్ని గుండెల్లొ దాచుకుంటి నేడు
మా అమ్మ తోడు…
అందగాడా అందాగాడా మాపటేల సెందురుడా
కన్నె కలవ కాసుకుంది కన్ను వేయయ్యో
లోకులు పలు కాకులయ్యా
నిన్ను నన్ను సూస్తారయ్యా
లేనిపోనివన్ని జేర్చి లోకువగ అంటారయ్యా
చాటు మాటు సరసమాడ రమ్మంటుండా
అందగాడా అందాగాడా మాపటేల సెందురుడా
కన్నె కలవ కాసుకుంది కన్ను వేయయ్యో
ముద్ద కూడ ముట్టనీదు నిదర కూడ పట్టానీదు
పొద్దుపోని తాపమేదో సంపుతుంటది

andagaaDaa andaagaaDaa maapaTEla senduruDaa
andagaaDaa andaagaaDaa maapaTEla senduruDaa
kanne kalava kaasukundi kannu vEyayyO
mudda kooDa muTTaneedu nidara kooDa paTTaaneedu
poddupOni taapamEdO samputunTadi
lOkulu palu kaakulayyaa
ninnu nannu soostaarayyaa
lEnipOnivanni jErchi lOkuvaga anTaarayyaa
chaaTu maaTu sarasamaaDa rammanTunDaa
andagaaDaa andaagaaDaa maapaTEla senduruDaa
kanne kalava kaasukundi kannu vEyayyO

bedurannadE lEni naa manasu
chedirenE nee vanka chooDagaa
pogaraina pOTla gitta naa vayasu
longenE nuvvu cheyi veyyagaa
magasiritO gelisaavu naa kanne eeDu
magaDinkaa nuvvEnani kaTTaanu jODu
guDilEni dEvuDni gunDello daachukunTi nEDu
maa amma tODu…
andagaaDaa andaagaaDaa maapaTEla senduruDaa
kanne kalava kaasukundi kannu vEyayyO
lOkulu palu kaakulayyaa
ninnu nannu soostaarayyaa
lEnipOnivanni jErchi lOkuvaga anTaarayyaa
chaaTu maaTu sarasamaaDa rammanTunDaa
andagaaDaa andaagaaDaa maapaTEla senduruDaa
kanne kalava kaasukundi kannu vEyayyO
mudda kooDa muTTaneedu nidara kooDa paTTaaneedu
poddupOni taapamEdO samputunTadi

Movie :Pothuraju
Lyricist :Vennelakanti
Singers :Swarnalatha
Music :Ilayaraja

Comments are closed.