అందాల చుక్కల లేడి నా తీపి చక్కెరకేళి

Posted by Srikanth on May 7th, 2011

హే.. అందాల చుక్కల లేడి నా తీపి చక్కెరకేళి
ఇన్నాళ్ళకి దర్శనమిచ్చిందా
జగదాంబ చౌదరి గారి పంచాగం లెక్కలు కుదిరి
లక్కీగా రైల్లో కలిసిందా
శని దోషం పోగొట్టే తన సుందర దరహాసం
కురిపిస్తే గుళ్ళో అభిషేకం
తన మౌనం ఐపోటే త్వరలో అంగీకారం
తిరుపతిలో పెట్టిస్తా మా పెళ్ళికి లగ్గం
ఐ లవ్ యు ఓ శ్రావణి నా కోసం నువు పుట్టావని
ఐ లవ్ యు ఓ శ్రావణి నాతోనే నువు ఉంటావని
హే.. అందాల చుక్కల లేడి నా తీపి చక్కెరకేళి
ఇన్నాళ్ళకి దర్శనమిచ్చిందా
జగదాంబ చౌదరి గారి పంచాగం లెక్కలు కుదిరి
లక్కీగా రైల్లో కలిసిందా

హే.. ముత్యం లాంటి నీ నవ్వు మొత్తం అంతా నాకివ్వు
బంగారంతో చేయిస్తా జడ పువ్వు
నిగ నిగ మెరిసే నీ తనువు సొగసరి కానుక నాకివ్వు
పువ్వులతోనే పూజిస్తా అణువణువు
అరె శీతాకాలం మంచుల్లో ఒళ్ళంటుందే జివ్వు
ఎండాకాలం ముంజల్లే ఓ తియ్యని ముద్దివ్వు
అరె వానాకాలం వరదల్లే ముంచేస్తుందే లవ్వు
కాలాలన్నీ కరిగేలా నీ కౌగిలి వరమివ్వు
ఐ లవ్ యు ఓ శ్రావణి నా కోసం నువు పుట్టావని
ఐ లవ్ యు ఓ శ్రావణి నాతోనే నువు ఉంటావని
హే.. అందాల చుక్కల లేడి నా తీపి చక్కెరకేళి
ఇన్నాళ్ళకి దర్శనమిచ్చిందా
జగదాంబ చౌదరి గారి పంచాగం లెక్కలు కుదిరి
లక్కీగా రైల్లో కలిసిందా

స్వర్గంలోనే పెళ్ళిళ్ళు అవుతాయంటు పెద్దోళ్ళు
చెప్పిన మాటే విని ఉంటే నీ చెవ్వు
ముగ్గులు పెట్టి వాకిళ్ళు ముంగిట వేసి పందిళ్ళు
అందరికింకా శుభలేఖలనే పంచివ్వు
రేపంటు మరి మాపంటు ఇక పెట్టొద్దే గడువు
నూరేళ్ళు నిను పరిపాలించే పదవే రాసివ్వు
మొత్తం నీపై పెట్టేసానే నా ఆశల బరువు
గట్టే నన్నే ఎక్కిస్తానని హామి అందివ్వు
ఐ లవ్ యు ఓ శ్రావణి నా కోసం నువు పుట్టావని
ఐ లవ్ యు ఓ శ్రావణి నాతోనే నువు ఉంటావని
హే.. అందాల చుక్కల లేడి నా తీపి చక్కెరకేళి
ఇన్నాళ్ళకి దర్శనమిచ్చిందా
జగదాంబ చౌదరి గారి పంచాగం లెక్కలు కుదిరి
లక్కీగా రైల్లో కలిసిందా
శని దోషం పోగొట్టే తన సుందర దరహాసం
కురిపిస్తే చేయిస్తా గుళ్ళో అభిషేకం
తన మౌనం ఐపోటే త్వరలో అంగీకారం
తిరుపతిలో పెట్టిస్తా మా పెళ్ళికి లగ్గం
ఐ లవ్ యు ఓ శ్రావణి నా కోసం నువు పుట్టావని
ఐ లవ్ యు ఓ శ్రావణి నాతోనే నువు ఉంటావని

hE.. andaala chukkala lEDi naa teepi chakkerakELi
innaaLLaki darSanamicchindaa
jagadaamba choudari gaari panchaagam lekkalu kudiri
lakkeegaa raillO kalisindaa
Sani dOsham pOgoTTE tana sundara darahaasam
kuripistE guLLO abhishEkam
tana mounam aipOTE twaralO angeekaaram
tirupatilO peTTistaa maa peLLiki laggam
ai lav yu O SraavaNi naa kOsam nuvu puTTaavani
ai lav yu O SraavaNi naatOnE nuvu unTaavani
hE.. andaala chukkala lEDi naa teepi chakkerakELi
innaaLLaki darSanamicchindaa
jagadaamba choudari gaari panchaagam lekkalu kudiri
lakkeegaa raillO kalisindaa

hE.. mutyam laanTi nee navvu mottam antaa naakivvu
bangaaramtO chEyistaa jaDa puvvu
niga niga merisE nee tanuvu sogasari kaanuka naakivvu
puvvulatOnE poojistaa aNuvaNuvu
are Seetaakaalam manchullO oLLanTundE jivvu
enDaakaalam munjallE O tiyyani muddivvu
are vaanaakaalam varadallE munchEstundE lavvu
kaalaalannI karigElaa nee kougili varamivvu
ai lav yu O SraavaNi naa kOsam nuvu puTTaavani
ai lav yu O SraavaNi naatOnE nuvu unTaavani
hE.. andaala chukkala lEDi naa teepi chakkerakELi
innaaLLaki darSanamicchindaa
jagadaamba choudari gaari panchaagam lekkalu kudiri
lakkeegaa raillO kalisindaa

swargamlOnE peLLiLLu avutaayanTu peddOLLu
cheppina maaTE vini unTE nee chevvu
muggulu peTTi vaakiLLu mungiTa vEsi pandiLLu
andarikinkaa SubhalEkhalanE panchivvu
rEpanTu mari maapanTu ika peTToddE gaDuvu
noorELLu ninu paripaalinchE padavE raasivvu
mottam neepai peTTEsaanE naa aaSala baruvu
gaTTE nannE ekkistaanani haami andivvu
ai lav yu O SraavaNi naa kOsam nuvu puTTaavani
ai lav yu O SraavaNi naatOnE nuvu unTaavani
hE.. andaala chukkala lEDi naa teepi chakkerakELi
innaaLLaki darSanamicchindaa
jagadaamba choudari gaari panchaagam lekkalu kudiri
lakkeegaa raillO kalisindaa
Sani dOsham pOgoTTE tana sundara darahaasam
kuripistE chEyistaa guLLO abhishEkam
tana mounam aipOTE twaralO angeekaaram
tirupatilO peTTistaa maa peLLiki laggam
ai lav yu O SraavaNi naa kOsam nuvu puTTaavani
ai lav yu O SraavaNi naatOnE nuvu unTaavani

Movie :Venky
Lyricist :Sahiti
Singers :Mallikarjun
Music :DeviSri Prasad

Comments are closed.