అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే మనసెటు చూస్తే

Posted by Srikanth on February 12th, 2010

Requested by Lavanya…

అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే మనసెటు చూస్తే అటు నువ్వే
ఎటు వెళుతున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రతిచోట నువ్వే
అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే అలికిడి వింటే అది నువ్వే
అదమరుపైనా పెదవులపైనా ప్రతిమాట నువ్వే
అపుడు ఇపుడూ ఎపుడైనా నా చిరునవ్వే నీ వలన
తెలియని లోకం తీపిని నాకు రుచి చూపావులే
పరిచయమంతా గతమేనా గురుతుకురాదా క్షణమైనా
ఎదురుగా ఉన్నా నిజమేకాని కలవైనావులే

నాకే తెలియకుండా నాలో నిన్ను వదిలావే
నే నువ్వయేలా ప్రేమ గుణమై ఎదిగావే
మాటే చెప్పకుండా నీతో నువ్వు కదిలావే
ఇటుగా చూడనంటూ నన్ను ఒంటరి చేసావే
ఏకాంతవేళలో ఏ కాంతి లేదురా
నలుసంత కూడ జాలిలేని పంతాలేంటిలా
నీ తోడు లేనిదే మనసుండలేదురా
నీ పేరు లేని ప్రేమనైన ఊహించేదెలా

అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే మనసెటు చూస్తే అటు నువ్వే
ఎటు వెళుతున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రతిచోట నువ్వే
అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే అలికిడి వింటే అది నువ్వే
అదమరుపైనా పెదవులపైనా ప్రతిమాట నువ్వే

aTu nuvvE iTu nuvvE manaseTu choostE aTu nuvvE
eTu veLutunnaa Em chEstunnaa pratichOTa nuvvE
aTu nuvvE iTu nuvvE alikiDi vinTE adi nuvvE
adamarupainaa pedavulapainaa pratimaaTa nuvvE
apuDu ipuDU epuDainaa naa chirunavvE nee valana
teliyani lOkam teepini naaku ruchi choopaavulE
parichayamantaa gatamEnaa gurutukuraadaa kshaNamainaa
edurugaa unnaa nijamEkaani kalavainaavulE

naakE teliyakunDaa naalO ninnu vadilaavE
nE nuvvayElaa prEma guNamai edigaavE
maaTE cheppakunDaa neetO nuvvu kadilaavE
iTugaa chooDananTU nannu onTari chEsaavE
EkaantavELalO E kaanti lEduraa
nalusanta kooDa jaalilEni pantaalEnTilaa
nee tODu lEnidE manasunDalEduraa
nee pEru lEni prEmanaina UhinchEdelaa

aTu nuvvE iTu nuvvE manaseTu choostE aTu nuvvE
eTu veLutunnaa Em chEstunnaa pratichOTa nuvvE
aTu nuvvE iTu nuvvE alikiDi vinTE adi nuvvE
adamarupainaa pedavulapainaa pratimaaTa nuvvE

Movie :Current

Comments are closed.