అడిగా బ్రహ్మని నిన్నిమ్మని నా తోడుగా

Posted by Srikanth on January 19th, 2011

అడిగా బ్రహ్మని నిన్నిమ్మని నా తోడుగా
నిన్నటి నిదురలోని కలలలోన
అటులే కమ్మను ఆ కమ్మని తన మాటలే
రుజువై నిన్ను నేను కలుపుకున్నా
నూరేళ్ళు నిన్ను విడననీ హొయ్ ఈ రేయి నేను కలగనే
కలలో బ్రహ్మ పలుకులే తెలుసా నీకు నిజమనీ
నిజమే నిజమే నాక్కూడ తెలుసులే
అడిగా బ్రహ్మని నిన్నిమ్మని నా తోదుగా
నిన్నటి నిదురలోని కలలలోన

మునుపటి జన్మలతో ముడిపడు పుణ్యములే
నీ నీడ నన్ను చేర్చెనే బ్రతుకే నిండు పున్నమి
నా కంటిపాప నీవే నీ కంటిరెప్ప నేనే
ఏ నలుసులింక నిన్ను నేడు తాకలేవులే
కలిసిన మనసులో కలతలు ఉండవులే
జతపడు హృదయములే జగమునే మరుచునులే
నిజముగా కల కాదుగా
నిజమే నిజమే కలలాంటి నిజమిదే
అడిగా బ్రహ్మని నిన్నిమ్మని నా తోడుగా
నిన్నటి నిదురలోని కలలలోన

చిరు చిరు సరసాలకు మురిసిన సరదాలకు
కొరతలు లేని కాపురం తెలియదు వేరు కావటం
నే నాటుతున్న పైరే ఏనాటికైన ఎదిగి
మన కొడుకులా రేపు నీ కడుపు పండులే
గడిచిన గతమంతా చేదుగా మిగిలేనే
ఆ కలిగిన చేదంతా తొలగు నీకికపైనా
నిజముగా ఇది జరుగునా
నిజమే నిజమే నీ ఆశ తీరునే
అడిగా బ్రహ్మని నిన్నిమ్మని నా తోడుగా
నిన్నటి నిదురలోని కలలలోన
అటులే కమ్మను ఆ కమ్మని తన మాటలే
రుజువై నిన్ను నేను కలుపుకున్నా
నూరేళ్ళు నిన్ను విడననీ హొయ్ ఈ రేయి నేను కలగనే
కలలో బ్రహ్మ పలుకులే తెలుసా నీకు నిజమనీ
నిజమే నిజమే నాక్కూడ తెలుసులే

aDigaa brahmani ninnimmani naa tODugaa
ninnaTi niduralOni kalalalOna
aTulE kammanu aa kammani tana maaTalE
rujuvai ninnu nEnu kalupukunnaa
noorELLu ninnu viDananI hoy ee rEyi nEnu kalaganE
kalalO brahma palukulE telusaa neeku nijamanI
nijamE nijamE naakkUDa telusulE
aDigaa brahmani ninnimmani naa tOdugaa
ninnaTi niduralOni kalalalOna

munupaTi janmalatO muDipaDu puNyamulE
nee neeDa nannu chErchenE bratukE ninDu punnami
naa kanTipaapa neevE nee kanTireppa nEnE
E nalusulinka ninnu nEDu taakalEvulE
kalisina manasulO kalatalu unDavulE
jatapaDu hRdayamulE jagamunE maruchunulE
nijamugaa kala kaadugaa
nijamE nijamE kalalaanTi nijamidE
aDigaa brahmani ninnimmani naa tODugaa
ninnaTi niduralOni kalalalOna

chiru chiru sarasaalaku murisina saradaalaku
koratalu lEni kaapuram teliyadu vEru kaavaTam
nE naaTutunna pairE EnaaTikaina edigi
mana koDukulaa rEpu nee kaDupu panDulE
gaDichina gatamantaa chEdugaa migilEnE
aa kaligina chEdantaa tolagu neekikapainaa
nijamugaa idi jarugunaa
nijamE nijamE nee aaSa teerunE
aDigaa brahmani ninnimmani naa tODugaa
ninnaTi niduralOni kalalalOna
aTulE kammanu aa kammani tana maaTalE
rujuvai ninnu nEnu kalupukunnaa
noorELLu ninnu viDananI hoy ee rEyi nEnu kalaganE
kalalO brahma palukulE telusaa neeku nijamanI
nijamE nijamE naakkUDa telusulE

Movie :Evandoi Sreevaaru
Lyricist :Anantha Sriram
Singers :Chitra, Karthik
Music :Srikanth Deva

Comments are closed.