అమ్మా లేదు నాన్నా లేడు అక్కా చెల్లీ తంబీల్లేరు ఏక్ నిరంజన్

Posted by Srikanth on August 23rd, 2010

అమ్మా లేదు నాన్నా లేడు అక్కా చెల్లి తంబీల్లేరు ఏక్ నిరంజన్
పిల్లా లేదు పెళ్ళీ లేదు పిల్లనిచ్చి పెళ్ళి చేసే మావా లేడు ఏక్ నిరంజన్
ఊరే లేదు నాకో పేరే లేదు
నీడా లేదు నాకే తోడూ లేదు
నేనెవరికి గుర్తేరాను ఎక్కిళ్ళే రావసలే
నాకంటు ఎవరులేరే కన్నీళ్ళే లేవులే
పదిమందిలో ఏకాకిని నాలోకమే వేరే
ఇరగేసినా తిరగేసినా నేనేప్పుడు ఎహె ఒంటరివాడ్నే
అమ్మా లేదు నాన్నా లేడు అక్కా చెల్లి తంబీల్లేరు ఏక్ నిరంజన్
పిల్లా లేదు పెళ్ళి లేదు పిల్లనిచ్చి పెళ్ళి చేసే మావ లేడు ఏక్ నిరంజన్

కేరాఫ్ ప్లాట్ఫాం సన్నాఫ్ బాడ్ టైం ఆవారా డాట్కం
హే దం అరె దం టన్న్సాఫ్ ఫ్రీడం మనకదేగా ప్రాబ్లం
అరె డేట్ ఆఫ్ బర్తే తెలియదే పెనుగాలికి పెరిగాలే
ఏ జాలి జోల ఎరగనే నా గోలేదో నాదే
తిన్నావా దమ్మేసావా అని అడిగేదెవ్వడులే
ఉన్నావా పోయావా అని చూసే దిక్కే లేడే
పదిమందిలో ఏకాకిని నాలోకమే వేరే
ఇరగేసినా తిరగేసినా నేనేప్పుడు ఎహె ఒంటరివాడ్నే
అమ్మా లేదు నాన్నా లేడు అక్కా చెల్లి తంబీల్లేరు ఏక్ నిరంజన్
తట్ట లేదు బుట్ట లేదు బుట్ట కింద గుడ్డుపెట్టే పెట్ట లేదు ఏక్ నిరంజన్

దిల్లిష్ బాడి ఫుల్లాఫ్ ఫీలింగ్ నో ఒన్ ఈజ్ కేరింగ్
దట్స్ ఓకే యార్ చల్తా హై నేనే నా డార్లింగ్
ఏ కాకా చాయే అమ్మలా నను లేరా అంటుంది
ఓ గుక్కేడు రమ్మే కమ్మగా నను పడుకోబెడుతుంది
రోజంతా నాతో నేనే కల్లోను నేనేలే
తెల్లారితె మళ్ళీ నేనే తేడా లేనేలేదే
పదిమందిలో ఏకాకిని నాలోకమే వేరే
ఇరగేసినా తిరగేసినా నేనేప్పుడు ఎహె ఒంటరివాడ్నే
అమ్మా లేదు నాన్నా లేడు అక్కా చెల్లి తంబీల్లేరు ఏక్ నిరంజన్
కిస్సూ లేదు మిస్సూ లేదు కస్సు బుస్సులాడే లస్కూ లేదు ఏక్ నిరంజన్

ammaa lEdu naannaa lEDu akkaa chellI tambIllEru Ek niranjan
pillaa lEdu peLLI lEdu pillanicchi peLLi chEsE maavaa lEDu Ek niranjan
UrE lEdu naakO pErE lEdu
neeDaa lEdu naakE tODU lEdu
nEnevariki gurtEraanu ekkiLLE raavasalE
naakanTu evarulErE kannILLE lEvulE
padimandilO Ekaakini naalOkamE vErE
iragEsinaa tiragEsinaa nEnEppuDu ehe onTarivaaDnE
ammaa lEdu naannaa lEDu akkaa chellI tambIllEru Ek niranjan
pillaa lEdu peLLi lEdu pillanicchi peLLi chEsE maava lEDu Ek niranjan

kEraaf plaaTfaam sannaaf baaD Taim aavaaraa DaaTkam
hE dam are dam Tannsaaf freeDam manakadEgaa praablam
are DET aaf bartE teliyadE penugaaliki perigaalE
E jaali jOla eraganE naa gOlEdO naadE
tinnaavaa dammEsaavaa ani aDigEdevvaDulE
unnaavaa pOyaavaa ani choosE dikkE lEDE
padimandilO Ekaakini naalOkamE vErE
iragEsinaa tiragEsinaa nEnEppuDu ehe onTarivaaDnE
ammaa lEdu naannaa lEDu akkaa chellI tambIllEru Ek niranjan
taTTa lEdu buTTa lEdu buTTa kinda guDDupeTTE peTTa lEdu Ek niranjan

dillish baaDi fullaaf feeling nO on eez kEring
daTs OkE yaar chaltaa hai nEnE naa Daarling
E kaakaa chaayE ammalaa nanu lEraa anTundi
O gukkEDu rammE kammagaa nanu paDukObeDutundi
rOjantaa naatO nEnE kallOnu nEnElE
tellaarite maLLI nEnE tEDaa lEnElEdE
padimandilO Ekaakini naalOkamE vErE
iragEsinaa tiragEsinaa nEnEppuDu ehe onTarivaaDnE
ammaa lEdu naannaa lEDu akkaa chellI tambIllEru Ek niranjan
kissU lEdu missU lEdu kassu bussulaaDE laskU lEdu Ek niranjan

Movie :Ek Niranjan

Comments are closed.