ఆకాశానా ఎగిరే మైనా నీతో రానా ఊహల పైనా

Posted by Srikanth on October 26th, 2010

ఆకాశానా ఎగిరే మైనా నీతో రానా ఊహల పైనా
అడుగు నేలపై ఆగనన్నది ఎంత ఆపుతున్నా
పిల్ల గాలితో తూగుతున్నది వింత హాయిలోనా
ఆకాశానా ఎగిరే మైనా నీతో రానా ఊహల పైనా

అటు ఇటు తిరుగుతు కన్నులు
చిలిపి కలలను వెతుకుతు ఉన్నవి
మదిని ఊరించు ఆశనీ కలుసుకోవాలనో
మధురభావాల ఊసుని తెలుసుకోవాలనో
ఆకాశానా ఎగిరే మైనా నీతో రానా ఊహల పైనా

తడబడు తలపుల అల్లరి
ముదిరి మనసును తరుముతు ఉన్నది
అలలుగా తేలి నింగిని పలకరించేందుకో
అలసటే లేని ఆటలో అదుపు దాటేందుకో

ఆకాశానా ఎగిరే మైనా నీతో రానా ఊహల పైనా
అడుగు నేలపై ఆగనన్నది ఎంత ఆపుతున్నా
పిల్ల గాలితో తూగుతున్నది వింత హాయిలోనా
ఆకాశానా ఎగిరే మైనా నీతో రానా ఊహల పైనా

aakaaSaanaa egirE mainaa neetO raanaa Uhala painaa
aDugu nElapai aaganannadi enta aaputunnaa
pilla gaalitO toogutunnadi vinta haayilOnaa
aakaaSaanaa egirE mainaa neetO raanaa Uhala painaa

aTu iTu tirugutu kannulu
chilipi kalalanu vetukutu unnavi
madini Urinchu aaSanI kalusukOvaalanO
madhurabhaavaala Usuni telusukOvaalanO
aakaaSaanaa egirE mainaa neetO raanaa Uhala painaa

taDabaDu talapula allari
mudiri manasunu tarumutu unnadi
alalugaa tEli ningini palakarinchEndukO
alasaTE lEni aaTalO adupu daaTEndukO

aakaaSaanaa egirE mainaa neetO raanaa Uhala painaa
aDugu nElapai aaganannadi enta aaputunnaa
pilla gaalitO toogutunnadi vinta haayilOnaa
aakaaSaanaa egirE mainaa neetO raanaa Uhala painaa

Comments are closed.