ఆలయాన హారతిలో ఆఖరి చితి మంటలలో

Posted by Srikanth on August 17th, 2010

ఆలయాన హారతిలో ఆఖరి చితి మంటలలో
రెండిటిలో నిజానికున్నది ఒకటే అగ్నిగుణం
ఆలయాన హారతిలో ఆఖరి చితి మంటలలో
రెండిటిలో నిజానికున్నది ఒకటే అగ్నిగుణం
ప్రేమ అనే పదాన ఉన్నది ఆరని అగ్నికణం
దీపాన్ని చూపెడుతుందో తాపాన బలిపెడుతుందో
అమృతమో హాలాహలమో ఏమో ప్రేమ గుణం
ఏ క్షణాన ఎలాగ మారునో ప్రేమించే హృదయం
ఆలయాన హారతిలో ఆఖరి చితి మంటలలో
రెండిటిలో నిజానికున్నది ఒకటే అగ్నిగుణం

ఎండమావిలో ఎంత వెతికినా నీటి చెమ్మ దొరికేనా
గుండె బావిలో ఉన్న ఆశ తడి ఆవిరి అవుతున్నా
ప్రపంచాన్ని మరిపించేలా మంత్రించే ఓ ప్రేమా
ఎలా నిన్ను కనిపెట్టాలో ఆచూకి ఇవ్వమ్మా
నీ జాడ తెలియని ప్రాణం చేస్తోంది గగన ప్రయాణం
యదర ఉంది నడిరేయన్నది ఈ సంధ్యా సమయం
ఏ క్షణాన ఎలాగ మారునో ప్రేమించే హృదయం
ఆలయాన హారతిలో ఆఖరి చితి మంటలలో
రెండిటిలో నిజానికున్నది ఒకటే అగ్నిగుణం

సూర్యబింబమే అస్తమించనిదె మేలుకోని కల కోసం
కళ్ళు మూసుకొని కలవరించెనే కంటిపాప పాపం
ఆయువిచ్చి పెంచిన బంధం మౌనంలో మసి అయినా
రేయిచాటు స్వప్నం కోసం ఆలాపన ఆగేనా
పొందేది ఏదేమైనా పోయింది తిరిగొచ్చేనా
కంటిపాప కల అడిగిందని నిదురించెను నయనం
ఏ క్షణాన ఎలాగ మారునో ప్రేమించే హృదయం

ఆలయాన హారతిలో ఆఖరి చితి మంటలలో
రెండిటిలో నిజానికున్నది ఒకటే అగ్నిగుణం
ప్రేమ అనే పదాన ఉన్నది ఆరని అగ్నికణం
దీపాన్ని చూపెడుతుందో తాపాన బలిపెడుతుందో
అమృతమో హాలాహలమో ఏమో ప్రేమ గుణం
ఏ క్షణాన ఎలాగ మారునో ప్రేమించే హృదయం

aalayaana haaratilO aakhari chiti manTalalO
renDiTilO nijaanikunnadi okaTE agniguNam
aalayaana haaratilO aakhari chiti manTalalO
renDiTilO nijaanikunnadi okaTE agniguNam
prEma anE padaana unnadi aarani agnikaNam
deepaanni choopeDutundO taapaana balipeDutundO
amRtamO haalaahalamO EmO prEma guNam
E kshaNaana elaaga maarunO prEminchE hRdayam
aalayaana haaratilO aakhari chiti manTalalO
renDiTilO nijaanikunnadi okaTE agniguNam

enDamaavilO enta vetikinaa neeTi chemma dorikEnaa
gunDe baavilO unna aaSa taDi aaviri avutunnaa
prapanchaanni maripinchElaa mantrinchE O prEmaa
elaa ninnu kanipeTTaalO aachUki ivvammaa
nee jaaDa teliyani praaNam chEstOndi gagana prayaaNam
yadara undi naDirEyannadi ee sandhyaa samayam
E kshaNaana elaaga maarunO prEminchE hRdayam
aalayaana haaratilO aakhari chiti manTalalO
renDiTilO nijaanikunnadi okaTE agniguNam

sooryabimbamE astaminchanide mElukOni kala kOsam
kaLLu moosukoni kalavarinchenE kanTipaapa paapam
aayuvicchi penchina bandham mounamlO masi ayinaa
rEyichaaTu swapnam kOsam aalaapana aagEnaa
pondEdi EdEmainaa pOyindi tirigocchEnaa
kanTipaapa kala aDigindani nidurinchenu nayanam
E kshaNaana elaaga maarunO prEminchE hRdayam

aalayaana haaratilO aakhari chiti manTalalO
renDiTilO nijaanikunnadi okaTE agniguNam
prEma anE padaana unnadi aarani agnikaNam
deepaanni choopeDutundO taapaana balipeDutundO
amRtamO haalaahalamO EmO prEma guNam
E kshaNaana elaaga maarunO prEminchE hRdayam

Movie :Suswagatam

Comments are closed.