ఆశ చిన్ని ఆశ నన్ను చూసె మాయగా

Posted by Srikanth on December 23rd, 2010

ఆశ చిన్ని ఆశ నన్ను చూసె మాయగా
శ్వాస కొత్త శ్వాస నన్ను చేరే హాయిగా
నేను నడిచే దారిలో నాకు దొరికే తోడుగా
నేను వెతికే ఊహలో నన్ను నడిపే నావగా
ఎదురే చేరి ప్రేమించగా..
ఆశ చిన్ని ఆశ నన్ను చూసె మాయగా
శ్వాస కొత్త శ్వాస నన్ను చేరే హాయిగా

గతంలోన కథల్లోన చూడని
పగల్లోన పతంగాల ఆమని
నన్ను చూసి నాతో ఆడేనా
వనంలోని విహంగాల సారిక
ఇలా నన్ను వెతుక్కుంటు వాలగ
జంట చేరి నాతో పాడేనా
వేల వేల ఆశల్లోన సూర్యోదయం
కోటి కోటి తారల్లోన చంద్రోదయం
హరివిల్లులో కొత్త రంగునై చేరనా
ఆశ చిన్ని ఆశ నన్ను చూసె మాయగా
శ్వాస కొత్త శ్వాస నన్ను చేరే హాయిగా

వయ్యారాల వసంతాల వాకిట
స్వరంలోన పదాలల్లి పాడగ
మేఘమాల నేనై సాగేనా
పదారేళ్ళ పసందైన కోరిక
పదా అంటు పిలుస్తున్న వేడుక
పారిజాత పువ్వై పూసేనా
గాలి నీరు నేలా నింగి దీవించగా
అంతులేని ఆనందాలే లోగిళ్ళుగా
తొలివేకువై కొత్త లోకమే చూడనా
ఆశ చిన్ని ఆశ నన్ను చూసె మాయగా

aaSa chinni aaSa nannu choose maayagaa
Swaasa kotta Swaasa nannu chErE haayigaa
nEnu naDichE daarilO naaku dorikE tODugaa
nEnu vetikE UhalO nannu naDipE naavagaa
edurE chEri prEminchagaa..
aaSa chinni aaSa nannu choose maayagaa
Swaasa kotta Swaasa nannu chErE haayigaa

gatamlOna kathallOna chooDani
pagallOna patangaala aamani
nannu choosi naatO aaDEnaa
vanamlOni vihangaala saarika
ilaa nannu vetukkunTu vaalaga
janTa chEri naatO paaDEnaa
vEla vEla aaSallOna sooryOdayam
kOTi kOTi taarallOna chandrOdayam
harivillulO kotta rangunai chEranaa
aaSa chinni aaSa nannu choose maayagaa
Swaasa kotta Swaasa nannu chErE haayigaa

vayyaaraala vasantaala vaakiTa
swaramlOna padaalalli paaDaga
mEghamaala nEnai saagEnaa
padaarELLa pasandaina kOrika
padaa anTu pilustunna vEDuka
paarijaata puvvai poosEnaa
gaali neeru nElaa ningi deevinchagaa
antulEni aanandaalE lOgiLLugaa
tolivEkuvai kotta lOkamE chooDanaa
aaSa chinni aaSa nannu choose maayagaa

Movie :Rainbow
Lyricist :Jillela Varaprasad
Singers :Sunita
Music :Nihal

Comments are closed.