ఇంకా ఏదో ఇంకా ఏదో

Posted by Srikanth on June 6th, 2010

Requested by Sri Sravani..

ఇంకా ఏదో ఇంకా ఏదో
ఇదైపోతావే ఇష్టాలే తెలిపేందుకు
సంకెళ్ళతో బంధించకూ
యదే చేరాలి ఈరోజే చెలి చెంతకు
తనలో నీ స్వరం వినరో ఈ క్షణం
అనుకుందేది నీలోనే నువు దాచకు
నీ మనసే నీకిలా మగువై నిండుగా
కనిపించాక మౌనాలే చూపించకు
పద పద రా రా పరుగున రా రా గురువా గురువా
ఇక బయపడకుండా బయటకి తేరా చొరవా చొరవా
ఇంకా ఏదో ఇంకా ఏదో
ఇదైపోతావే ఇష్టాలే తెలిపేందుకు

మేఘాల ఒళ్ళోనే ఎదిగిందని
జాబిల్లి చల్లిన జడివానని
ముళ్ళ పై మేమిలా విచ్చుకున్నామని
నీకు పూరేకులే గుచ్చుకోవే మరి
తీరమే మారిన తీరులో మారునా… మారదు ఆ ప్రాణం
పద పద రా రా పరుగున రా రా గురువా గురువా
ఇక బయపడకుండా బయటకి తేరా చొరవా చొరవా
ఇంకా ఏదో ఇంకా ఏదో
ఇదైపోతావే ఇష్టాలే తెలిపేందుకు

వెళ్ళెళ్ళు చెప్పేసేయి ఏమవ్వదు
లోలోన దాగుంటే ప్రేమవ్వదు
అమృతం పంచడం నేరమే అవదురా
హాయినే పొందడం భారమే అనదురా
హారతే చూపుతూ స్వాగతం చెప్పదా ఇప్పుడే ఆ అంధం

పద పద రా రా పరుగున రా రా గురువా గురువా
ఇక బయపడకుండా బయటకి తేరా చొరవా చొరవా
ఇంకా ఏదో ఇంకా ఏదో
ఇదైపోతావే ఇష్టాలే తెలిపేందుకు
సంకెళ్ళతో బంధించకూ
యదే చేరాలి ఈరోజే చెలి చెంతకు
తనలో నీ స్వరం వినరో ఈ క్షణం
అనుకుందేది నీలోనే నువు దాచకు
నీ మనసే నీకిలా మగువై నిండుగా
కనిపించాక మౌనాలే చూపించకు

inkaa EdO inkaa EdO
idaipOtaavE ishTaalE telipEnduku
sankeLLatO bandhinchakU
yadE chEraali eerOjE cheli chentaku
tanalO nee swaram vinarO ee kshaNam
anukundEdi neelOnE nuvu daachaku
nee manasE neekilaa maguvai ninDugaa
kanipinchaaka mounaalE choopinchaku
pada pada raa raa paruguna raa raa guruvaa guruvaa
ika bayapaDakunDaa bayaTaki tEraa choravaa choravaa
inkaa EdO inkaa EdO
idaipOtaavE ishTaalE telipEnduku

mEghaala oLLOnE edigindani
jaabilli challina jaDivaanani
muLLa pai mEmilaa vicchukunnaamani
neeku poorEkulE gucchukOvE mari
teeramE maarina teerulO maarunaa… maaradu aa praaNam
pada pada raa raa paruguna raa raa guruvaa guruvaa
ika bayapaDakunDaa bayaTaki tEraa choravaa choravaa
inkaa EdO inkaa EdO
idaipOtaavE ishTaalE telipEnduku

VeLLeLLu cheppEsEyi Emavvadu
lOlOna daagunTE prEmavvadu
amRtam panchaDam nEramE avaduraa
haayinE pondaDam bhaaramE anaduraa
haaratE chooputU swaagatam cheppadaa ippuDE aa andham

pada pada raa raa paruguna raa raa guruvaa guruvaa
ika bayapaDakunDaa bayaTaki tEraa choravaa choravaa
inkaa EdO inkaa EdO
idaipOtaavE ishTaalE telipEnduku
sankeLLatO bandhinchakU
yadE chEraali eerOjE cheli chentaku
tanalO nee swaram vinarO ee kshaNam
anukundEdi neelOnE nuvu daachaku
nee manasE neekilaa maguvai ninDugaa
kanipinchaaka mounaalE choopinchaku

Movie :Darling

4 Responses to “ఇంకా ఏదో ఇంకా ఏదో”

  1. Hi…too good song…thanks a lot.

  2. hai dear telugu lyrics .com .please sent me chukkallo kekkinaadu chakkanoodu(in gemini movie)lyrics.please help me.

  3. Hai dear, please sent to chukkallo kekkinaadu chakkanodu( in gemini movie) lyrics.send my mail..plese…

  4. It is very good song