ఇంతకు నువ్వెవరు వరసకు నాకెవరు

Posted by Srikanth on April 2nd, 2011

ఇంతకు నువ్వెవరు వరసకు నాకెవరు
అంతగా గుచ్చి గుచ్చి చెప్పేటందుకు నేనెవరు
ఇంతకు ముందెవరు ఇంతగా నాకెవరు
చెంతకు వచ్చి వచ్చి చెప్పినవారే లేరెవరు
ఒక నిముషము కోపంతో మరు నిముషము నవ్వులతో
నను మురిపిస్తావో మరిపిస్తావో ఎందుకో
నీ పంతము ఏమిటని ఏ బంధము మనది అని
నేనాలోచిస్తే బదులే దొరకదు ఎంతకు
ఇంతకు నువ్వెవరు వరసకు నాకెవరు
అంతగా గుచ్చి గుచ్చి చెప్పేటందుకు నేనేవరు

ఎందుకో ఏమిటో నేను చెప్పలేనుగానీ
కలిసావు తియ్యనైన వేళ
చనువుతో చిలిపిగా నీవే మసులుతుంటే నాతో
మరిచాను గుండెలోని జ్వాల
ఓ తొలకరి స్నేహమా నేస్తమా ఏమి మాయో ఇది
నీ అడుగుల నీడలో కాలమే నిలిచి చూస్తున్నదీ
ఇంతకు నువ్వెవరు వరసకు నాకెవరు
అంతగా గుచ్చి గుచ్చి చెప్పేటందుకు నేనెవరు

ఎవరని చూడక నాకై పరుగు తీస్తు ఉంటే
నీ పేరే ఆశ రేపే నాలో
నువ్వలా కసురుతూ నాకే అదుపు నేర్పుతుంటే
చూసాలే నన్ను నేను నీలో
ప్రియమైన సమయమా గమనమా చెప్పవే అతనికి
ఈ చిరు చిరు పయనమే మధురమై నిలిచిపోతుందనీ
ఇంతకు నువ్వెవరు వరసకు నాకెవరు
అంతగా గుచ్చి గుచ్చి చెప్పేటందుకు నేనెవరు
ఒక నిముషము కోపంతో మరు నిముషము నవ్వులతో
నను మురిపిస్తావో మరిపిస్తావో ఎందుకో
నీ పంతము ఏమిటని ఏ బంధము మనది అని
నేనాలోచిస్తే బదులే దొరకదు ఎంతకు

intaku nuvvevaru varasaku naakevaru
antagaa gucchi gucchi cheppETanduku nEnevaru
intaku mundevaru intagaa naakevaru
chentagaa vacchi vacchi cheppinavaarE lErevaru
oka nimushamu kOpamtO maru nimushamu navvulatO
nanu muripistaavO maripistaavO endukO
nee pantamu EmiTani E bandhamu manadi ani
nEnaalOchistE badulE dorakadu entaku
intaku nuvvevaru varasaku naakevaru
antagaa gucchi gucchi cheppETanduku nEnEvaru

endukO EmiTO nEnu cheppalEnugaanI
kalisaavu tiyyanaina vELa
chanuvutO chilipigaa neevE masulutunTE naatO
marichaanu gunDelOni jwaala
O tolakari snEhamaa nEstamaa Emi maayO idi
nee aDugula neeDalO kaalamE nilichi choostunnadI
intaku nuvvevaru varasaku naakevaru
antagaa gucchi gucchi cheppETanduku nEnevaru

evarani chooDaka naakai parugu teestu unTE
nee pErE aaSa rEpE naalO
nuvvalaa kasurutU naakE adupu nErputunTE
choosaalE nannu nEnu neelO
priyamaina samayamaa gamanamaa cheppavE ataniki
ee chiru chiru payanamE madhuramai nilichipOtundanI
intaku nuvvevaru varasaku naakevaru
antagaa gucchi gucchi cheppETanduku nEnevaru
oka nimushamu kOpamtO maru nimushamu navvulatO
nanu muripistaavO maripistaavO endukO
nee pantamu EmiTani E bandhamu manadi ani
nEnaalOchistE badulE dorakadu entaku

Movie :Snehitudaa
Lyricist :Bhashasri
Singers :Shreya Ghoshal
Music :Shivaram Shankar

Comments are closed.