ఇచ్చుకో ఇచ్చుకో బుగ్గ మీద ఇచ్చుకో

Posted by Srikanth on July 25th, 2010

ఇచ్చుకో ఇచ్చుకో బుగ్గ మీద ఇచ్చుకో
పుచ్చుకో పుచ్చుకో ముద్దులను పుచ్చుకో
మాటువేసి దోచుకున్న మనసు దొంగ
సిగ్గులన్ని కొల్లగొట్టు కొంటె దొంగ
నన్ను చంప కన్నదేమో మీ అమ్మ
నా మనసంత చిలికెను చిలికెను చిలికెను నీ అందం
ఇచ్చుకో ఇచ్చుకో బుగ్గ మీద ఇచ్చుకో
పుచ్చుకో పుచ్చుకో ముద్దులను పుచ్చుకో

పీచు మిఠాయి చేదురా చేదురా
తుమ్మెదేమో కరిచెర కరిచెర
మల్లెపువ్వు వగచెర వగచెర ఎందుకో తెలిసిందా
ద్రాక్ష తింటే మండెను మండెను
వేప చిగురు తీపనిపించెను
మండుటెండ చల్లగ తోచెను ఎందుకో తెలిసిందా
నా ఇంటి ముందు ముగ్గు వేయ శుద్ధి చేస్తిని
ఎదురింటి ముందు ముగ్గు వేస్తిని
నా ఇంటికేసి వెళ్ళబోయి ఆగిపోతిని
నీ ఇంటి ముందు మాటువేస్తిని
నీకు మనసునిచ్చా లోన దాచి వచ్చా
తేలు కుట్టినట్టి దొంగని దొంగని దొంగని నా మదిలో
ఇచ్చుకో ఇచ్చుకో బుగ్గ మీద ఇచ్చుకో
పుచ్చుకో పుచ్చుకో ముద్దులను పుచ్చుకో

మనసు మనసుకే కళ్ళెం వేసెను
వయసు వయసునే ఎరగా చూపెను
శ్వాస శ్వాసనే బంధించేసెను ఏంటే నీ పొగరు
నవ్వి నవ్వి నంజుకు తింటావ్
చూసి చూసి కాల్చుకు తింటావ్
పెదవి కొరికి జుర్రుకు తింటావ్ ఏందిరా సోగ్గాడా
అరె పెదవితో సైగలేమో చేస్తావు
మరి నొసలతో వెక్కిరిస్తావు
అరె ఎట్టగయ్య నీతోటి బావయ్యా
నన్ను ఎరగవు మావయ్యా
నేనెడ్డెమంటే నువ్వు తెడ్డెమంటావ్
నేనెట్టాగా ఎట్టాగా ఎట్టాగా నీతోటి వేగేది

ఇచ్చుకో ఇచ్చుకో బుగ్గ మీద ఇచ్చుకో
పుచ్చుకో పుచ్చుకో ముద్దులను పుచ్చుకో
మాటువేసి దోచుకున్న మనసు దొంగ
సిగ్గులన్ని కొల్లగొట్టు కొంటె దొంగ
నన్ను చంప కన్నదేమో మీ అమ్మ
నా మనసంత చిలికెను చిలికెను చిలికెను నీ అందం
ఇచ్చుకో ఇచ్చుకో బుగ్గ మీద ఇచ్చుకో
పుచ్చుకో పుచ్చుకో ముద్దులను పుచ్చుకో

icchukO icchukO bugga meeda icchukO
pucchukO pucchukO muddulanu pucchukO
maaTuvEsi dOchukunna manasu donga
siggulanni kollagoTTu konTe donga
nannu champa kannadEmO mee amma
naa manasanta chilikenu chilikenu chilikenu nee andam
icchukO icchukO bugga meeda icchukO
pucchukO pucchukO muddulanu pucchukO

peechu miThaayi chEduraa chEduraa
tummedEmO karichera karichera
mallepuvvu vagachera vagachera endukO telisindaa
draaksha tinTE manDenu manDenu
vEpa chiguru teepanipinchenu
manDuTenDa challaga tOchenu endukO telisindaa
naa inTi mundu muggu vEya Suddhi chEstini
edurinTi mundu muggu vEstini
naa inTikEsi veLLabOyi aagipOtini
nee inTi mundu maaTuvEstini
neeku manasunicchaa lOna daachi vacchaa
tElu kuTTinaTTi dongani dongani dongani naa madilO
icchukO icchukO bugga meeda icchukO
pucchukO pucchukO muddulanu pucchukO

manasu manasukE kaLLem vEsenu
vayasu vayasunE eragaa choopenu
Swaasa SwaasanE bandhinchEsenu EnTE nee pogaru
navvi navvi nanjuku tinTaav
choosi choosi kaalchuku tinTaav
pedavi koriki jurruku tinTaav Endiraa sOggaaDaa
are pedavitO saigalEmO chEstaavu
mari nosalatO vekkiristaavu
are eTTagayya neetOTi baaavayyaa
nannu eragavu maavayyaa
nEneDDemanTE nuvvu teDDemanTaav
nEneTTaagaa eTTaagaa eTTaagaa neetOTi vEgEdi

icchukO icchukO bugga meeda icchukO
pucchukO pucchukO muddulanu pucchukO
maaTuvEsi dOchukunna manasu donga
siggulanni kollagoTTu konTe donga
nannu champa kannadEmO mee amma
naa manasanta chilikenu chilikenu chilikenu nee andam
icchukO icchukO bugga meeda icchukO
pucchukO pucchukO muddulanu pucchukO

Movie :Run

Comments are closed.