ఇదేలే తరతరాల చరితం జ్వలించే జీవితాల కథనం

Posted by Srikanth on February 12th, 2010

ఇదేలే తరతరాల చరితం జ్వలించే జీవితాల కథనం (2)
పగేమో ప్రాణమయ్యేనా ప్రేమలే దూరమయ్యేనా
నిరాశే నింగికెగసేనా ఆశలే రాలిపోయేనా
ఇదేలే తరతరాల చరితం జ్వలించే జీవితాల కథనం

ఒడిలో పెరిగిన చిన్నారినే ఎరగా చేసినదాద్వేషము
కథ మారదా ఈ బలి ఆగదా
మనిషే పశువుగా మారితే కసిగా శిశువుని కుమ్మితే
మనిషే పశువుగా మారితే కసిగా శిశువుని కుమ్మితే
అభము శుభము ఎరుగని వలపులు ఓడిపోయేనా
ఇదేలే తరతరాల చరితం జ్వలించే జీవితాల కథనం
పగేమో ప్రాణమయ్యేనా ప్రేమలే దూరమయ్యేనా
నిరాశే నింగికెగసేనా ఆశలే రాలిపోయేనా
ఇదేలే తరతరాల చరితం జ్వలించే జీవితాల కథనం

విరిసి విరియని పూతోటలో రగిలే మంటలు చల్లారవా
ఆర్పేదెలా ఓదార్చేదెలా
నీరే నిప్పుగా మారితే వెలుగే చీకటి రువ్వితే
నీరే నిప్పుగా మారితే వెలుగే చీకటి రువ్వితే
పొగలో సెగలో మమతల పువ్వులు రాలిపోయేనా
ఇదేలే తరతరాల చరితం జ్వలించే జీవితాల కథనం
పగేమో ప్రాణమయ్యేనా ప్రేమలే దూరమయ్యేనా
నిరాశే నింగికెగసేనా ఆశలే కాలిపోయేనా
ఇదేలే తరతరాల చరితం జ్వలించే జీవితాల కథనం

idElE tarataraala charitam jvalinchE jeevitaala kathanam (2)
pagEmO praaNamayyEnaa prEmalE dooramayyEnaa
niraaSE ningikegasEnaa aaSalE raalipOyEnaa
idElE tarataraala charitam jvalinchE jeevitaala kathanam

oDilO perigina chinnaarinE eragaa chEsinadaadvEshamu
katha maaradaa ee bali aagadaa
manishE paSuvugaa maaritE kasigaa SiSuvuni kummitE
manishE paSuvugaa maaritE kasigaa SiSuvuni kummitE
abhamu Subhamu erugani valapulu ODipOyEnaa
idElE tarataraala charitam jvalinchE jeevitaala kathanam
pagEmO praaNamayyEnaa prEmalE dooramayyEnaa
niraaSE ningikegasEnaa aaSalE raalipOyEnaa
idElE tarataraala charitam jvalinchE jeevitaala kathanam

virisi viriyani pootOTalO ragilE manTalu challaaravaa
aarpEdelaa OdaarchEdelaa
neerE nippugaa maaritE velugE cheekaTi ruvvitE
neerE nippugaa maaritE velugE cheekaTi ruvvitE
pogalO segalO mamatala puvvulu raalipOyEnaa
idElE tarataraala charitam jvalinchE jeevitaala kathanam
pagEmO praaNamayyEnaa prEmalE dooramayyEnaa
niraaSE ningikegasEnaa aaSalE kaalipOyEnaa
idElE tarataraala charitam jvalinchE jeevitaala kathanam

Movie :Peddarikam

Comments are closed.