ఇలా చూడు అరచేత వాలింది ఆకాశం

Posted by Srikanth on August 22nd, 2010

ఇలా చూడు అరచేత వాలింది ఆకాశం
ఇదేనాడు అనుకోని అనురాగ సందేశం
ఈ అనుభవం వెన్నెల వర్షం
ఎలా తెలపటం ఈ సంతోషం

నమ్మనంటావో ఏమో నిజమే తెలుసా
అమృతం నింపే నాలో నీ చిరు స్పర్శ
ఒప్పుకోలేవో ఏమో మురిసే మనసా
రెప్పనే దాటిరాదే కలలో ఆశ
పొద్దేరాని నిద్దర్లోనే ఉండిపోని
నిన్నే చూసే కల కోసం
సర్లేకాని చీకట్లోనే చేరుకోని
నువ్వు కోరే అవకాశం
తక్కువేం కాదులే ఈ జన్మలో ఈ వరం
ఇలా చూడు అరచేత వాలింది ఆకాశం

వానలా తాకగానే ఉరిమే మేఘం
వీణలా మోగుతుంది యదలో రాగం
స్వాగతం పాడగానే మదిలో మైకం
వచ్చి ఒడి చేరుతుందా ఊహాలోకం
ఉన్నట్టుండి నిన్నట్నుండి రాజయోగం
దక్కినంత ఆనందం
అయ్యో పాపం ఎక్కడ్లేని ప్రేమ రోగం
తగ్గదేమో ఏ మాత్రం
తానుగా చేరగా ప్రియమైన ప్రేమాలయం

ఇలా చూడు అరచేత వాలింది ఆకాశం
ఇదేనాడు అనుకోని అనురాగ సందేశం
ఈ అనుభవం వెన్నెల వర్షం
ఎలా తెలపటం ఈ సంతోషం

ilaa chooDu arachEta vaalindi aakaaSam
idEnaaDu anukOni anuraaga sandESam
ee anubhavam vennela varsham
elaa telapaTam ee santOsham

nammananTaavO EmO nijamE telusaa
amRtam nimpE naalO nee chiru sparSa
oppukOlEvO EmO murisE manasaa
reppanE daaTiraadE kalalO aaSa
poddEraani niddarlOnE unDipOni
ninnE choosE kala kOsam
sarlEkaani cheekaTlOnE chErukOni
nuvvu kOrE avakaaSam
takkuvEm kaadulE ee janmalO ee varam
ilaa chooDu arachEta vaalindi aakaaSam

vaanalaa taakagaanE urimE mEgham
veeNalaa mOgutundi yadalO raagam
swaagatam paaDagaanE madilO maikam
vacchi oDi chErutundaa oohaalOkam
unnaTTunDi ninnaTnunDi raajayOgam
dakkinanta aanandam
ayyO paapam ekkaDlEni prEma rOgam
taggadEmO E maatram
taanugaa chEragaa priyamaina prEmaalayam

ilaa chooDu arachEta vaalindi aakaaSam
idEnaaDu anukOni anuraaga sandESam
ee anubhavam vennela varsham
elaa telapaTam ee santOsham

Movie :Nee Sneham

Comments are closed.