ఈ హృదయం కరిగించి వెళ్ళకే

Posted by Srikanth on February 13th, 2010

ఈ హృదయం కరిగించి వెళ్ళకే..
నా మరో హృదయం అది నిన్ను వదలదే..

ఎంత మంది ముందుకొచ్చి అందాలు చల్లుతున్న ఈ గుండెకేమవ్వలా
హొ.. నిన్న గాక మొన్న వచ్చి ఏ మాయ చేసావె పిల్లిమొగ్గలేసిందిలా
హొసన్నా.. గాలుల్లో నీ వాసన హొసన్నా.. పువ్వుల్లో నిను చూసినా
ఏ సందు మారినా ఈ తంతు మారునా
నా వల్ల కాదు ఇంక నన్ను నేను ఎంత ఆపినా
హొసన్నా.. ఊపిరినే వదిలేస్తున్నా హొసన్నా.. ఊహల్లో జీవిస్తున్నా
హొసన్నా.. ఊపిరినే వదిలేస్తున్నా…. హొసన్నా..

everybody wanna know what’ feel like, a feel like,
I really wanna be here with you…
It’s not enough to say that we are made for each other,
It’s love that is Hosanna true…
Hosanna…be there when you’re calling out my name
Hosanna…feeling like me whole life has changed
I never wanna be the same…It’s time we rearrange…
I take a step You take a step,
I’m here calling out to you…
Hello…Hello……Hello…Yo…Hosanna..

రంగు రంగు చినుకులున్న మేఘానివై నువ్వు నింగిలోనే ఉన్నావుగా
ఆ తేనే గింజ పళ్ళున్న కొమ్మల్లే పైపైన అందకుండ ఉంటావుగా
హొసన్నా.. ఆ మబ్బు వానవ్వదా హొసన్నా.. ఆ కొమ్మ తేనివ్వదా
నా చెంత చేరవా ఈ చింత తీర్చవా
ఏమంట నేను నీకు అంత కానివాడ్ని కాదుగా
హలో హలో హలో హొసన్నా
హొసన్నా.. ఆయువునే వదిలేస్తున్నా హొసన్నా.. ఆశల్లో జీవిస్తున్నా
హొసన్నా.. ఆయువునే వదిలేస్తున్నా…. హొసన్నా..

ఈ హృదయం కరిగించి వెళ్ళకే..
నా మరో హృదయం అది నిన్ను వదలదే..
ఈ హృదయం కరిగించి వెళ్ళకే..
నా మరో హృదయం అది నిన్ను వదలదే..

ee hRdayam kariginchi veLLakE..
naa marO hRdayam adi ninnu vadaladE..

enta mandi mundukocchi andaalu challutunna ee gunDekEmavvalaa
ho.. ninna gaaka monna vacchi E maaya chEsaave pillimoggalEsindilaa
hosannaa.. gaalullO nee vaasana hosannaa.. puvvullO ninu choosinaa
E sandu maarinaa ee tantu maarunaa
naa valla kaadu inka nannu nEnu enta aapinaa
hosannaa.. UpirinE vadilEstunnaa hosannaa.. UhallO jeevistunnaa
hosannaa.. UpirinE vadilEstunnaa…. hosannaa..

everybody wanna know what’ feel like, a feel like,
I really wanna be here with you…
It’s not enough to say that we are made for each other,
It’s love that is Hosanna true…
Hosanna…be there when you’re calling out my name
Hosanna…feeling like me whole life has changed
I never wanna be the same…It’s time we rearrange…
I take a step You take a step,
I’m here calling out to you…
Hello…Halloo……Halloooooo…Yo…Hosanna..

rangu rangu chinukulunna mEghaanivai nuvvu ningilOnE unnaavugaa
aa tEnE ginja paLLunna kommallE paipaina andakunDa unTaavugaa
hosannaa.. aa mabbu vaanavvadaa hosannaa.. aa komma tEnivvadaa
naa chenta chEravaa ee chinta teerchavaa
Emanta nEnu neeku anta kaanivaaDni kaadugaa
halO halO halO hosannaa
hosannaa.. aayuvunE vadilEstunnaa hosannaa.. aaSallO jeevistunnaa
hosannaa.. aayuvunE vadilEstunnaa…. hosannaa..

ee hRdayam kariginchi veLLakE..
naa marO hRdayam adi ninnu vadaladE..
ee hRdayam kariginchi veLLakE..
naa marO hRdayam adi ninnu vadaladE..

2 Responses to “ఈ హృదయం కరిగించి వెళ్ళకే”

  1. Hrudayam pindesadga Ananta Sriram

  2. హొసన్నా.. ఊపిరినే వదిలేస్తున్నా హొసన్నా.. ఊహల్లో జీవిస్తున్నా
    హొసన్నా.. ఊపిరినే వదిలేస్తున్నా…. హొసన్నా..
    wow what a song under bubble
    kya song