ఎన్నియల్లో మల్లియల్లో ఎన్నెన్ని అందాలో

Posted by Srikanth on June 6th, 2010

ఎన్నియల్లో మల్లియల్లో ఎన్నెన్ని అందాలో
కవ్వింతల్లో తుళ్ళింతల్లో ఎన్నెన్ని కావ్యాలో
ఒంపుల్లో ఉన్న హంపి శిల్పాలు
ఒళ్ళంటుకుంటే చాలు నాట్యాలు
శృంగారవీణ రాగాలే
ఎన్నియల్లో మల్లియల్లో ఎన్నెన్ని అందాలో
కవ్వింతల్లో తుళ్ళింతల్లో ఎన్నెన్ని కావ్యాలో

సిగ్గేయదా బుగ్గా మొగ్గా మందార ధూళే దులిపే
జారేసిన పైటంచున అబ్బాయి కళ్ళే నిలిపే
సందిళ్ళకే చలి వేస్తుంటే అందించవా సొగసంతా
ఒత్తిళ్ళతో ఒలికేస్తుంటే వడ్డించనా వయసంతా
వెలుగులో కలబడే కలలు కన్నా
తనువులో తపనలే కదిపిన కథకళిలోనా
ఎన్నియల్లో మల్లియల్లో ఎన్నెన్ని అందాలో
కవ్వింతల్లో తుళ్ళింతల్లో ఎన్నెన్ని కావ్యాలో

ఈ చీకటే ఓ చీరగా నా చాటు అందాలడిగే
ఈ దివ్వెలా క్రీనీడలే నీ సోకులన్నీ కడిగే
నీ మబ్బులే గుడికడుతుంటే జాబిల్లిలా పడుకోనా
తబ్బిబ్బుతో తడబడుతుంటే నీ గుండెలో నిదరోనా
ఉదయమే అరుణమై ఉరుముతున్నా
చెదరని నిదరలో కుదిరిన పడకలలోనా

ఎన్నియల్లో మల్లియల్లో ఎన్నెన్ని అందాలో
కవ్వింతల్లో తుళ్ళింతల్లో ఎన్నెన్ని కావ్యాలో
ఒంపుల్లో ఉన్న హంపి శిల్పాలు
ఒళ్ళంటుకుంటే చాలు నాట్యాలు
శృంగారవీణ రాగాలే
ఎన్నియల్లో మల్లియల్లో ఎన్నెన్ని అందాలో
కవ్వింతల్లో తుళ్ళింతల్లో ఎన్నెన్ని కావ్యాలో

enniyallO malliyallO ennenni andaalO
kavvintallO tuLLintallO ennenni kaavyaalO
ompullO unna hampi Silpaalu
oLLanTukunTE chaalu naaTyaalu
SRngaaraveeNa raagaalE
enniyallO malliyallO ennenni andaalO
kavvintallO tuLLintallO ennenni kaavyaalO

siggEyadaa buggaa moggaa mandaara dhooLE dulipE
jaarEsina paiTanchuna abbaayi kaLLE nilipE
sandiLLakE chali vEstunTE andinchavaa sogasantaa
ottiLLatO olikEstunTE vaDDinchanaa vayasantaa
velugulO kalabaDE kalalu kannaa
tanuvulO tapanalE kadipina kathakaLilOnaa
enniyallO malliyallO ennenni andaalO
kavvintallO tuLLintallO ennenni kaavyaalO

ee cheekaTE O cheeragaa naa chaaTu andaalaDigE
ee divvelaa kreeneeDalE nee sOkulannI kaDigE
nee mabbulE guDikaDutunTE jaabillilaa paDukOnaa
tabbibbutO taDabaDutunTE nee gunDelO nidarOnaa
udayamE aruNamai urumutunnaa
chedarani nidaralO kudirina paDakalalOnaa

enniyallO malliyallO ennenni andaalO
kavvintallO tuLLintallO ennenni kaavyaalO
ompullO unna hampi Silpaalu
oLLanTukunTE chaalu naaTyaalu
SRngaaraveeNa raagaalE
enniyallO malliyallO ennenni andaalO
kavvintallO tuLLintallO ennenni kaavyaalO

Movie :Shiva

Comments are closed.