ఎవరు లేరని అనకు తోడుంటా నీ కడ వరకు

Posted by Srikanth on July 29th, 2010

ఎవరు లేరని అనకు తోడుంటా నీ కడ వరకు
చీకటిలోన వెలుగవుతా నీ కొరకు
ఎపుడు ఒంటరి అనకు నీతోనే చావు బ్రతుకు
కంటికి రెప్పై ఉంటాలే తుది వరకు
ప్రేమతోటి చెంప నిమరన
గుండె చాటు భాధ చెరపన నీ ఊపిరే అవ్వనా
గడిచిన కాలమేదో గాయపరచిన
జ్ఞాపకాల చేదు మిగిలిన మైమరపించే హాయవ్వనా
ఒట్టేసి నేను చెబుతున్నా వదిలుండలేను క్షణమైనా
నీ సంతోషానికి హామీ ఇస్తున్నా
ఎవరు లేరని అనకు తోడుంటా నీ కడ వరకు
చీకటిలోన వెలుగవుతా నీ కొరకు

నా మనసే నీకివ్వనా, నీలోనే సగమవ్వనా
అరచేతులు కలిపే చెలిమే నేనవనా
ముద్దుల్లో ముంచేయనా, కౌగిలిలో దాచేయనా
నాకన్నా ఇష్టం నువ్వే అంటున్నా
తడిచొస్తే తల తుడిచే చీరంచుగ నేనే మారనా
అలిసొస్తే ఎపుడైనా నా ఒడినే ఊయల చేస్తానంటున్నా
ఎవరు లేరని అనకు తోడుంటా నీ కడ వరకు
చీకటిలోన వెలుగవుతా నీ కొరకు

నిను పిల్చే పిలుపవ్వనా, నిను వెతికే చూపవ్వనా
నీ కన్నుల వాకిట మెరిసే మెరుపవనా
నిను తలచే తలపవ్వనా, నీ కథలో మలుపవ్వనా
ఏడడుగుల బంధం నీతో అనుకోనా
మనసంతా దిగులైతే నిను ఎత్తుకు సముదాయించనా
నీకోసం తపనపడి నీ అమ్మా నాన్న అన్నీ నేనవనా
ఎవరు లేరని అనకు తోడుంటా నీ కడ వరకు
చీకటిలోన వెలుగవుతా నీ కొరకు

evaru lErani anaku tODunTaa nee kaDa varaku
cheekaTilOna velugavutaa nee koraku
epuDu onTari anaku neetOnE chaavu bratuku
kanTiki reppai unTaalE tudi varaku
prEmatOTi chempa nimarana
gunDe chaaTu bhaadha cherapana nee UpirE avvanaa
gaDichina kaalamEdO gaayaparachina
jnaapakaala chEdu migilina maimarapinchE haayavvanaa
oTTEsi nEnu chebutunnaa vadilunDalEnu kshaNamainaa
nee santOshaaniki haamee istunnaa
evaru lErani anaku tODunTaa nee kaDa varaku
cheekaTilOna velugavutaa nee koraku

naa manasE neekivvanaa, neelOnE sagamavvanaa
arachEtulu kalipE chelimE nEnavanaa
muddullO munchEyanaa, kougililO daachEyanaa
naakannaa ishTam nuvvE anTunnaa
taDichostE tala tuDichE cheeranchuga nEnE maaranaa
alisostE epuDainaa naa oDinE Uyala chEstaananTunnaa
evaru lErani anaku tODunTaa nee kaDa varaku
cheekaTilOna velugavutaa nee koraku

ninu pilchE pilupavvanaa, ninu vetikE choopavvanaa
nee kannula vaakiTa merisE merupavanaa
ninu talachE talapavvanaa, nee kathalO malupavvanaa
EDaDugula bandham neetO anukOnaa
manasantaa digulaitE ninu ettuku samudaayinchanaa
neekOsam tapanapaDi nee ammaa naanna annI nEnavanaa
evaru lErani anaku tODunTaa nee kaDa varaku
cheekaTilOna velugavutaa nee koraku

Movie :Ek Niranjan

Comments are closed.