ఎవరో.. ఎవరో.. యదలో.. ఎవరో..

Posted by Srikanth on March 21st, 2010

ఎవరో.. ఎవరో.. యదలో.. ఎవరో..
అనుకోని వరమై చేరే అమృతాల వరదై పారే
తన పేరే ప్రేమ ఆ.. తనదే ఈ మహిమ
తనదే తొలి జన్మ ఆ.. తరువాతే బ్రహ్మ
ఎవరో.. ఎవరో.. యదలో.. ఎవరో..

చూపుల్లో పున్నమి రేఖలుగా రూపుల్లో పుత్తడి రేఖలుగా
మారింది జీవన రేఖ నా హృదయంలో తానే చేరాక
అధరాలే మన్మధ లేఖ రాయగా అడుగేమో లక్ష్మణ రేఖ దాటదా
బిడియాల బాటలో నడిపే వారెవరో
బడిలేని పాఠమే నేర్పే తానెవరో
విడిపోని ముడివేసి మురిసేదెవ్వరో ఎవరో.. ఎవరో..

మల్లెలతో స్నానాలే పోసి నవ్వులతో నగలెన్నో వేసి
చీకటితో కాటుక పెట్టి నన్నే తాను నీకై పంపింది
సొగసంతా సాగరమల్లే మారగా కవ్వింత కెరటాలల్లే పొంగగా
సరసాల నావలో చేరేవారెవరో
మధురాల లోతులో ముంచే తానెవరో
పులకింత ముత్యాలే పంచేదెవ్వరో ఎవరో…

ఎవరో.. ఎవరో.. యదలో.. ఎవరో..
అనుకోని వరమై చేరే అమృతాల వరదై పారే
తన పేరే ప్రేమ ఆ.. తనదే ఈ మహిమ
తనదే తొలి జన్మ ఆ.. తరువాతే బ్రహ్మ
ఎవరో.. ఎవరో.. యదలో.. ఎవరో..

evarO.. evarO.. yadalO.. evarO..
anukOni varamai chErE amRtaala varadai paarE
tana pErE prEma aa.. tanadE ee mahima
tanadE toli janma aa.. taruvaatE brahma
evarO.. evarO.. yadalO.. evarO..

choopullO punnami rEkhalugaa roopullO puttaDi rEkhalugaa
maarindi jeevana rEkha naa hRdayamlO taanE chEraaka
adharaalE manmadha lEkha raayagaa aDugEmO lakshmaNa rEkha daaTadaa
biDiyaala baaTalO naDipE vaarevarO
baDilEni paaThamE nErpE taanevarO
viDipOni muDivEsi murisEdevvarO evarO.. evarO..

mallelatO snaanaalE pOsi navvulatO nagalennO vEsi
cheekaTitO kaaTuka peTTi nannE taanu neekai pampindi
sogasantaa saagaramallE maaragaa kavvinta keraTaalallE pongagaa
sarasaala naavalO chErEvaarevarO
madhuraala lOtulO munchE taanevarO
pulakinta mutyaalE panchEdevvarO evarO…

evarO.. evarO.. yadalO.. evarO..
anukOni varamai chErE amRtaala varadai paarE
tana pErE prEma aa.. tanadE ee mahima
tanadE toli janma aa.. taruvaatE brahma
evarO.. evarO.. yadalO.. evarO..

Movie :Bhageeratha

Comments are closed.