ఎవరో ఒకరు.. ఎపుడో అపుడు..

Posted by Srikanth on December 21st, 2010

ఎవరో ఒకరు.. ఎపుడో అపుడు..
ఎవరో ఒకరు ఎపుడో అపుడు
నడవరా ముందుగా అటో ఇటో ఎటో వైపు
అటో ఇటో ఎటో వైపు..
మొదటివాడు ఎప్పుడు ఒక్కడే మరి
మొదటి అడుగు ఎప్పుడు ఒంటరే మరి
వెనుక వచ్చు వాళ్ళకు బాట అయినది
ఎవరో ఒకరు ఎపుడో అపుడు
నడవరా ముందుగా అటో ఇటో ఎటో వైపు
అటో ఇటో ఎటో వైపు..

కదలరు ఎవ్వరు వేకువ వచ్చినా
అనుకొని కోడి కూత నిదరపోదుగా
జగతికి మేలుకొల్పు మానుకోదుగా
మొదటి చినుకు సూటిగా దూకి రానిదే
మబ్బు కొంగు చాటుగా ఒదిగి దాగితే
వాన ధార రాదుగా నేల దారికి
ప్రాణమంటు లేదుగా బ్రతకటానికి
ఎవరో ఒకరు ఎపుడో అపుడు
నడవరా ముందుగా అటో ఇటో ఎటో వైపు
అటో ఇటో ఎటో వైపు..

చెదరకపోగా చిక్కని చీకటి
మిణుగురు రెక్క చాటు చిన్ని కాంతికి
దానికి లెక్క లేదు కాళరాతిరి
పెదవి ప్రమిద నిలపని నవ్వు జ్యోతిని
రెప్ప వెనక ఆపని కంటి నీటిని
సాగలేక ఆగితే దారి తరుగునా
జాలి చూపి తీరమే దరికి చేరునా
ఎవరో ఒకరు ఎపుడో అపుడు
నడవరా ముందుగా అటో ఇటో ఎటో వైపు
అటో ఇటో ఎటో వైపు..

యుగములు సాగినా నింగిని తాకక
ఎగసిన అలల ఆశ అలిసిపోదుగా
ఓటమి ఒప్పుకుంటు ఆగిపోదుగా
ఎంత వేడి ఎండతో ఒళ్ళు మండితే
అంత వాడి ఆవిరై వెల్లి చేరదా
అంత గొప్ప సూర్యుడు కళ్ళు మూయడా
నల్ల మబ్బు కమ్మితే చల్లబారడా
ఎవరో ఒకరు ఎపుడో అపుడు
నడవరా ముందుగా అటో ఇటో ఎటో వైపు
అటో ఇటో ఎటో వైపు అటో ఇటో ఎటో వైపు..

evarO okaru.. epuDO apuDu..
evarO okaru epuDO apuDu
naDavaraa mundugaa aTO iTO eTO vaipu
aTO iTO eTO vaipu..
modaTivaaDu eppuDu okkaDE mari
modaTi aDugu eppuDu onTarE mari
venuka vacchu vaaLLaku baaTa ayinadi
evarO okaru epuDO apuDu
naDavaraa mundugaa aTO iTO eTO vaipu
aTO iTO eTO vaipu..

kadalaru evvaru vEkuva vacchinaa
anukoni kODi koota nidarapOdugaa
jagatiki mElukolpu maanukOdugaa
modaTi chinuku sooTigaa dooki raanidE
mabbu kongu chaaTugaa odigi daagitE
vaana dhaara raadugaa nEla daariki
praaNamanTu lEdugaa bratakaTaaniki
evarO okaru epuDO apuDu
naDavaraa mundugaa aTO iTO eTO vaipu
aTO iTO eTO vaipu..

chedarakapOgaa chikkani cheekaTi
miNuguru rekka chaaTu chinni kaantiki
daaniki lekka lEdu kaaLaraatiri
pedavi pramida nilapani navvu jyOtini
reppa venaka aapani kanTi neeTini
saagalEka aagitE daari tarugunaa
jaali choopi teeramE dariki chErunaa
evarO okaru epuDO apuDu
naDavaraa mundugaa aTO iTO eTO vaipu
aTO iTO eTO vaipu..

yugamulu saaginaa ningini taakaka
egasina alala aaSa alisipOdugaa
OTami oppukunTu aagipOdugaa
enta vEDi enDatO oLLu manDitE
anta vaaDi aavirai velli chEradaa
anta goppa sooryuDu kaLLu mooyaDaa
nalla mabbu kammitE challabaaraDaa
evarO okaru epuDO apuDu
naDavaraa mundugaa aTO iTO eTO vaipu
aTO iTO eTO vaipu aTO iTO eTO vaipu..

Movie :Ankuram
Lyricist :Sirivennela
Singers :Chitra, SP Balu
Music :Hamsalekha

Comments are closed.