ఏదో ఒప్పుకోనంది నా ప్రాణం

Posted by Srikanth on May 29th, 2010

ఏదో ఒప్పుకోనంది నా ప్రాణం
అది ఏదో చెప్పనంటోంది నా మౌనం
ఉబికి వస్తుంటే సంతోషం
అదిమిపెడుతోందే ఉక్రోషం
తన వెనుక నేనో, నా వెనుక తానో
ఎంత వరకీ గాలి పయనం అడగదే ఉరికే ఈ వేగం
ఏదో ఏదో ఏదో ఒప్పుకోనంది నా ప్రాణం
అది ఏదో చెప్పనంటోంది నా మౌనం

ముల్లులా బుగ్గను చిదిమిందా
మెల్లగా సిగ్గును కదిపిందా
వానలా మనసును తడిపిందా
వీణలా తనువును తడిమిందా
చిలిపి కబురు ఏం విందో వయసుకేమి తెలిసిందో (2)
ఆదమరపో… ఆటవిడుపో… కొద్దిగా నిలబడి చూద్దాం… ఓ క్షణం
అంటే కుదరనంటోంది నా ప్రాణం
కాదంటే ఎదురు తిరిగింది నా హృదయం

EdO oppukOnandi naa praaNam
adi EdO cheppananTOndi naa mounam
ubiki vastunTE santOsham
adimipeDutOndE ukrOsham
tana venuka nEnO, naa venuka taanO
enta varakI gaali payanam aDagadE urikE ee vEgam
EdO EdO EdO oppukOnandi naa praaNam
adi EdO cheppananTOndi naa mounam

mullulaa bugganu chidimindaa
mellagaa siggunu kadipindaa
vaanalaa manasunu taDipindaa
veeNalaa tanuvunu taDimindaa
chilipi kaburu Em vindO vayasukEmi telisindO (2)
aadamarapO… aaTaviDupO… koddigaa nilabaDi chooddaam… O kshaNam
anTE kudarananTOndi naa praaNam
kaadanTE eduru tirigindi naa hRdayam

Comments are closed.