ఏనాటివో రాగాలు ఈనాటికీ తోచేనా

Posted by Srikanth on January 23rd, 2011

ఏనాటివో రాగాలు
ఈనాటికీ తోచేనా
వెంటాడి లాలించేవి
లోలోన శోధించేవి
ఊరించి పాడించేనో
కాసేపు భాదించేవి
కాసింత సాధించేవి
ఏ వింత చూపించేనో
తలిచే వేళ తోడుండేవి
కలలోనైన కోరేవి
మురిపించేవి మోహించేవి
మరుగేరాని స్నేహాలు

ఆ రోజులే రావాలి
ఆ మోజులే తీరాలి
ఏ మూల దాగున్నాయో
ఏ దారి రానున్నాయో
ఏమేమి తేనున్నాయో
పాఠాలు చెప్పించేనో
పంతాలు చెల్లించేనో
పైపైకి రప్పించేనో
ఉడికించేవి ఓదార్చేవి
నడిపించేవి నేర్పేవి
ఉరికించేవి నెగ్గించేవి
బతికించేవి నచ్చేవి
ఆ రోజులే రావాలి

EnaaTivO raagaalu
eenaaTikI tOchEnaa
venTaaDi laalinchEvi
lOlOna SOdhinchEvi
Urinchi paaDinchEnO
kaasEpu bhaadinchEvi
kaasinta saadhinchEvi
E vinta choopinchEnO
talichE vELa tODunDEvi
kalalOnaina kOrEvi
muripinchEvi mOhinchEvi
marugEraani snEhaalu

aa rOjulE raavaali
aa mOjulE teeraali
E moola daagunnaayO
E daari raanunnaayO
EmEmi tEnunnaayO
paaThaalu cheppinchEnO
pantaalu chellinchEnO
paipaiki rappinchEnO
uDikinchEvi OdaarchEvi
naDipinchEvi nErpEvi
urikinchEvi negginchEvi
batikinchEvi nacchEvi
aa rOjulE raavaali

Movie :Golconda High School
Lyricist :Indraganti Srikanth Sarma
Singers :Hemachandra
Music :Kalyani Malik

Comments are closed.