ఏమంటారో నాకు నీకున్న ఇదిని

Posted by Srikanth on March 21st, 2010

ఏమంటారో నాకు నీకున్న ఇదిని
ఏమంటారో నువ్వు నేనైన అదిని
ఏమంటారో మారిపోతున్న కథని
ఏమంటారో జారిపోతున్న మతిని
చూసే పెదవిని మాటాడే కనులని
నవ్వే నడకని కనిపించే శ్వాసనీ
ఇచ్చిపుచ్చుకున్న మనసుని ఇదా అదా యధావిధా మరి
ఏమంటారో నాకు నీకున్న ఇదిని
ఏమంటారో నువ్వు నేనైన అదిని
ఏమంటారో మారిపోతున్న కథని
ఏమంటారో జారిపోతున్న మతిని

ఎదురుగా వెలుగుతున్న నీడని
బెదురుగా కలుగుతున్న హాయిని
తనువునా తొనుకుతున్న చురుకుని
మనసునా ముసురుకున్న చెమటని
ఇష్టకష్టాలని ఇపుడేమంటారో
ఈ మోహమాటాలని మరి ఏమంటారో
స్వల్ప భారాలని ఇపుడేమంటారో
సమీప దూరాలని అసలేమంటారో
జారే నింగిని దొరలాంటి ఈ దొంగని
పాడే కొంగుని పరిమళించే రంగుని
పొంగుతున్న సుధాగంగని ఇదా అదా అదే ఇదా మరి
ఏమంటారో మారిపోతున్న కథని
ఏమంటారో జారిపోతున్న మతిని

జాబిలై తణుకుమన్న చుక్కని
భాద్యతై దొరుకుతున్న హక్కుని
దేవుడై ఎదుగుతున్న భక్తుని
సూత్రమై బిగియనున్న సాక్షిని
పాతలో కొత్తని ఇపుడేమంటారో
పోట్లాటలో శాంతిని మరి ఏమంటారో
తప్పులో ఒప్పుని ఇపుడేమంటారో
గతజన్మలో అప్పుని అసలేమంటారో
నాలో నువ్వుని ఇక నీలో నేనుని
మాకే మేమని మనదారే మనదనీ
రాసుకున్న ఆత్మచరితని అదా ఇదా ఇదే అదా మరి
ఏమంటారో నాకు నీకున్న ఇదిని
ఏమంటారో నువ్వు నేనైన అదిని
ఏమంటారో మారిపోతున్న కథని
ఏమంటారో జారిపోతున్న మతిని

EmanTaarO naaku neekunna idini
EmanTaarO nuvvu nEnaina adini
EmanTaarO maaripOtunna kathani
EmanTaarO jaaripOtunna matini
choosE pedavini maaTaaDE kanulani
navvE naDakani kanipinchE SwaasanI
icchipucchukunna manasuni idaa adaa yadhaavidhaa mari
EmanTaarO naaku neekunna idini
EmanTaarO nuvvu nEnaina adini
EmanTaarO maaripOtunna kathani
EmanTaarO jaaripOtunna matini

edurugaa velugutunna neeDani
bedurugaa kalugutunna haayini
tanuvunaa tonukutunna churukuni
manasunaa musurukunna chemaTani
ishTakashTaalani ipuDEmanTaarO
ee mOhamaaTaalani mari EmanTaarO
swalpa bhaaraalani ipuDEmanTaarO
sameepa dooraalani asalEmanTaarO
jaarE ningini doralaanTi ee dongani
paaDE konguni parimaLinchE ranguni
pongutunna sudhaagangani idaa adaa adE idaa mari
EmanTaarO maaripOtunna kathani
EmanTaarO jaaripOtunna matini

jaabilai taNukumanna chukkani
bhaadyatai dorukutunna hakkuni
dEvuDai edugutunna bhaktuni
sootramai bigiyanunna saakshini
paatalO kottani ipuDEmanTaarO
pOTlaaTalO Saantini mari EmanTaarO
tappulO oppuni ipuDEmanTaarO
gatajanmalO appuni asalEmanTaarO
naalO nuvvuni ika neelO nEnuni
maakE mEmani manadaarE manadanI
raasukunna aatmacharitani adaa idaa idE adaa mari
EmanTaarO naaku neekunna idini
EmanTaarO nuvvu nEnaina adini
EmanTaarO maaripOtunna kathani
EmanTaarO jaaripOtunna matini

Comments are closed.