ఏమిటో ఇవ్వాళ రెక్కలొచ్చినట్టు

Posted by Srikanth on August 15th, 2012

ఏమిటో ఇవ్వాళ రెక్కలొచ్చినట్టు
వింతగా ఆకాశమంచు తాకుతున్నా
గుండెనే కొరుక్కుతిన్న కళ్ళు చూసినంతనే
మనస్సు నవ్వే మొదటి సారి
ఏం మార్పిది ఎడారి ఎండమావి
ఉప్పెనై ముంచెలే, కలే కాదుగా
నీ వల్లనే భరించలేని తీపి భాదలే

ఆగని ప్రయాణమై యుగాలుగా సాగినా ఓ కాలమా
నువ్వే ఆగుమా తనే నా చెంతనుండగా తరమకే ఓ దూరమా
నువ్వే లేని నేను నేనుగా లేనే లేనుగా
లోకాన్నే జయించినా నీ ప్రేమ వల్ల
పొందుతున్న హాయి ముందు ఓడిపోనా
జారిందిలే ఝల్లంటు వాన చినుకు తాకి
తడిసిందిలే నాలో ప్రాణమే
ఈ భాదకే ప్రేమన్న మాట తక్కువైందిగా

గుండెలో చేరావుగా ఉచ్చ్వాశ లాగ, మారకే నిశ్వాశలా
నీకే న్యాయమా నన్నే మార్చి ఎరుగనంతగా, నువ్వలా ఉన్నవెలా
నిన్నల్లోనే నిండిపోకలా నిజంలోకి రా
కలలతోనే కాలయాపన
నిజాల జాడ నీవే అంటు మెలకువే కలే చూపే
ఏం మార్పిది నీ మీద ప్రేమ పుట్టుకొచ్చే
ఏం చెయ్యను నువ్వే చెప్పవా
ఈ భాదకే ప్రేమన్న మాట తక్కువైందిగా

ఏమిటో ఇవ్వాళ రెక్కలొచ్చినట్టు
వింతగా ఆకాశమంచు తాకుతున్నా
గుండెనే కొరుక్కుతిన్న కళ్ళు చూసినంతనే
మనస్సు నవ్వే మొదటి సారి
ఏం మార్పిది ఎడారి ఎండమావి
ఉప్పెనై ముంచెలే, కలే కాదుగా
నీ వల్లనే భరించలేని తీపి భాదలే

EmiTO ivvaaLa rekkalocchinaTTu
vintagaa aakaaSamanchu taakutunnaa
gunDenE korukkutinna kaLLu choosinantanE
manassu navvE modaTi saari
Em maarpidi eDaari enDamaavi
uppenai munchelE, kalE kaadugaa
nee vallanE bharinchalEni teepi bhaadalE

aagani prayaaNamai yugaalugaa saaginaa O kaalamaa
nuvvE aagumaa tanE naa chentanunDagaa taramakE O dooramaa
nuvvE lEni nEnu nEnugaa lEnE lEnugaa
lOkaannE jayinchinaa nee prEma valla
pondutunna haayi mundu ODipOnaa
jaarindilE JallanTu vaana chinuku taaki
taDisindilE naalO praaNamE
ee bhaadakE prEmanna maaTa takkuvaindigaa

gunDelO chEraavugaa ucchvaaSa laaga, maarakE niSwaaSalaa
neekE nyaayamaa nannE maarchi eruganantagaa, nuvvalaa unnavelaa
ninnallOnE ninDipOkalaa nijamlOki raa
kalalatOnE kaalayaapana
nijaala jaaDa neevE anTu melakuvE kalE choopE
Em maarpidi nee meeda prEma puTTukocchE
Em cheyyanu nuvvE cheppavaa
ee bhaadakE prEmanna maaTa takkuvaindigaa

EmiTO ivvaaLa rekkalocchinaTTu
vintagaa aakaaSamanchu taakutunnaa
gunDenE korukkutinna kaLLu choosinantanE
manassu navvE modaTi saari
Em maarpidi eDaari enDamaavi
uppenai munchelE, kalE kaadugaa
nee vallanE bharinchalEni teepi bhaadalE

Movie :Andala Rakshasi
Lyricist :Rakendu Mouli
Singers :Haricharan
Music :Radhan

Comments are closed.