ఏ కొమ్మకాకొమ్మకొంగొత్త రాగం

Posted by Srikanth on February 5th, 2011

ఏ కొమ్మకాకొమ్మకొంగొత్త రాగం
తీసిందిలే కోయిల సుమ గీతాల సన్నాయిలా
ఏ పువ్వుకాపువ్వు నీ పూజ కోసమే
పూసిందిలే దివ్వెలా నీ పాదాలకే మువ్వలా
ఒక దేవత దివి దిగి వచ్చే ప్రియనేస్తంలాగా
యద గూటికి అతిధిగ వచ్చే అనుబంధంకాగా
మనసాయే మంత్రాలయం ఇది స్నేహాల దేవాలయం
ఏ కొమ్మకాకొమ్మకొంగొత్త రాగం
తీసిందిలే కోయిల సుమ గీతాల సన్నాయిలా

ఆకాశదేశాన దీపాలు స్నేహాల చిరునవ్వులు
నా నావ కోరేటి తీరాలు స్వర్గాల పొలిమేరలు
మమతల మధు మధురిమలిటు సరిగమలాయే
కలబడు మన మనసుల కలవరమైపోయే
గాలుల్లో గంధాలు పూలల్లో అందాలు
జతచేయు హస్తాక్షరి అభిమానాల అంత్యాక్షరి
ఏ కొమ్మకాకొమ్మకొంగొత్త రాగం
తీసిందిలే కోయిల సుమ గీతాల సన్నాయిలా

ఎన్నాళ్ళు ఈ మూగ భావాలు సెలయేటి తెరచాపలు
నాలోని ఈ మౌన గీతాలు నెమలమ్మ కనుపాపలు
కుడిఎడమల కుదిరిన కళ యదకెదురాయే
ఉలి తగిలిన శిల మనసున సొద మొదలాయే
ఈ సప్తవర్ణాల నా స్వప్నరాగాల
పాటల్లో ప్రధమాక్షరి ఇది ప్రాణాల పంచాక్షరి

ఏ కొమ్మకాకొమ్మకొంగొత్త రాగం
తీసిందిలే కోయిల సుమ గీతాల సన్నాయిలా
ఏ పువ్వుకాపువ్వు నీ పూజ కోసమే
పూసిందిలే దివ్వెలా నీ పాదాలకే మువ్వలా
ఒక దేవత దివి దిగి వచ్చే ప్రియనేస్తంలాగా
యద గూటికి అతిధిగ వచ్చే అనుబంధంకాగా

E kommakaakommakongotta raagam
teesindilE kOyila suma geetaala sannaayilaa
E puvvukaapuvvu nee pooja kOsamE
poosindilE divvelaa nee paadaalakE muvvalaa
oka dEvata divi digi vacchE priyanEstamlaagaa
yada gooTiki atidhiga vacchE anubandhamkaagaa
manasaayE mantraalayam idi snEhaala dEvaalayam
E kommakaakommakongotta raagam
teesindilE kOyila suma geetaala sannaayilaa

aakaaSadESaana deepaalu snEhaala chirunavvulu
naa naava kOrETi teeraalu swargaala polimEralu
mamatala madhu madhurimaliTu sarigamalaayE
kalabaDu mana manasula kalavaramaipOyE
gaalullO gandhaalu poolallO andaalu
jatachEyu hastaakshari abhimaanaala antyaakshari
E kommakaakommakongotta raagam
teesindilE kOyila suma geetaala sannaayilaa

ennaaLLu ee mooga bhaavaalu selayETi terachaapalu
naalOni ee mouna geetaalu nemalamma kanupaapalu
kuDieDamala kudirina kaLa yadakeduraayE
uli tagilina Sila manasuna soda modalaayE
ee saptavarNaala naa swapnaraagaala
paaTallO pradhamaakshari idi praaNaala panchaakshari

E kommakaakommakongotta raagam
teesindilE kOyila suma geetaala sannaayilaa
E puvvukaapuvvu nee pooja kOsamE
poosindilE divvelaa nee paadaalakE muvvalaa
oka dEvata divi digi vacchE priyanEstamlaagaa
yada gooTiki atidhiga vacchE anubandhamkaagaa

Movie :Seenu
Lyricist :Vetruri
Singers :S P Balu
Music :Manisarma

Comments are closed.