ఏ క్షణమైనా చెలియా నీ జ్ఞాపకం

Posted by Srikanth on March 20th, 2011

ఏ క్షణమైనా చెలియా నీ జ్ఞాపకం
టెలిఫోన్ చిలుకా అడిగా నీ దర్శనం
మాటతోనే ఆటలాడే నాటకమే
చాలునమ్మా చెంతకు రావే ఈ క్షణమే
పాడితే ప్రతి పలుకులో స్వరం నీది కదా
వెతికితే కనిపించవా ఇది వింత కథ
ఏ క్షణమైనా చెలియా నీ జ్ఞాపకం
టెలిఫోన్ చిలుకా అడిగా నీ దర్శనం

సుగంధాలు జల్లే పువ్వా ఎక్కడుంది నీ చిరునామా
గాలిలాగా గాలిస్తూ నే తిరిగానే నే తిరిగానే
నిన్ను కోరి పాడి పాడి కళ్ళు తెరిచి చూసి చూసి
కానరాక కన్నీళ్ళల్లో మునిగానే నే మునిగానే
ఎందుకో మనసెందుకో నీ ఊహలలో కరిగే
రేగినా సుడిగాలిలా అన్వేషణలో తిరిగే
పాటలోన పరవశించే నీ పలుకే
ఉన్న ప్రాణం పోకముందే రావె చెలీ
మాటతోనే ఆటలాడే నాటకమే
చాలునమ్మా చెంతకు రావే ఈ క్షణమే
ఓ.. ఏ క్షణమైనా చెలియా నీ జ్ఞాపకం
టెలిఫోన్ చిలుకా అడిగా నీ దర్శనం

ఒక్కసారి కంటి నిండా నిన్ను చూసుకున్న చాలు
చూపు దీపమారిపోని అటుపైనే నా ప్రియ రాణి
నిన్ను చూడలేని వేళ చావు నన్ను చేరుకున్నా
కళ్ళు రెండు మూతలు పడవే ఏమైనా కాసేపైనా
నాదని ఇకలేదని నా బ్రతుకే నీదనీ
తెలుసుకో నను కలుసుకో నీ మనసును మార్చుకొని
ప్రేమ శాపం అందచేసే దేవతవే
కలలలోనే కదలి సాగే ప్రేయసివే
మాటతోనే ఆటలాడే నాటకమే
చాలునమ్మా చెంతకు రావే ఈ క్షణమే
ఏ క్షణమైనా చెలియా నీ జ్ఞాపకం
టెలిఫోన్ చిలుకా అడిగా నీ దర్శనం

E kshaNamainaa cheliyaa nee jnaapakam
TelifOn chilukaa aDigaa nee darSanam
maaTatOnE aaTalaaDE naaTakamE
chaalunammaa chentaku raavE ee kshaNamE
paaDitE prati palukulO swaram needi kadaa
vetikitE kanipinchavaa idi vinta katha
E kshaNamainaa cheliyaa nee jnaapakam
TelifOn chilukaa aDigaa nee darSanam

sugandhaalu jallE puvvaa ekkaDundi nee chirunaamaa
gaalilaagaa gaalistU nE tirigaanE nE tirigaanE
ninnu kOri paaDi paaDi kaLLu terichi choosi choosi
kaanaraaka kanneeLLallO munigaanE nE munigaanE
endukO manasendukO nee UhalalO karigE
rEginaa suDigaalilaa anvEshaNalO tirigE
paaTalOna paravaSinchE nee palukE
unna praaNam pOkamundE raave chelI
maaTatOnE aaTalaaDE naaTakamE
chaalunammaa chentaku raavE ee kshaNamE
O.. E kshaNamainaa cheliyaa nee jnaapakam
TelifOn chilukaa aDigaa nee darSanam

okkasaari kanTi ninDaa ninnu choosukunna chaalu
choopu deepamaaripOni aTupainE naa priya raaNi
ninnu chooDalEni vELa chaavu nannu chErukunnaa
kaLLu renDu mootalu paDavE Emainaa kaasEpainaa
naadani ikalEdani naa bratukE needanI
telusukO nanu kalusukO nee manasunu maarchukoni
prEma Saapam andachEsE dEvatavE
kalalalOnE kadali saagE prEyasivE
maaTatOnE aaTalaaDE naaTakamE
chaalunammaa chentaku raavE ee kshaNamE
E kshaNamainaa cheliyaa nee jnaapakam
TelifOn chilukaa aDigaa nee darSanam

Movie :Nuvve Naa Preyasi
Singers :S P Balu
Music :Deva

Comments are closed.