ఏ మంత్రమో అల్లేసిందిలా

Posted by Srikanth on January 24th, 2013

ఏ మంత్రమో అల్లేసిందిలా
యదకే వేసే సంకెలా
భూమెందుకో వణికిందే ఇలా
బహుశా తనలో తపనకా
ఆకాశం రూపం మారిందా
నా కోసం వానై జారిందా
గుండెల్లో ప్రేమై చేరిందా
ఆ ప్రేమే నిన్నే కోరిందా
మబ్బుల్లో ఎండమావే
ఎండంతా వెన్నెలాయే
మనసంతా మాయమాయే
అయినా హాయే

క్షణము ఒక ఋతువుగ మారే
ఉరుము ప్రతి నరమును తరిమే
పరుగులిక వరదలై పోయే కొత్తగా
ఉన్నట్టు ఉండి అడుగులు ఎగిరే
పగలు వల విసిరే ఊహలే
మనసు మతి చెదరగ శిలగా నిలిచెగా
కళ్ళల్లో కదిలిందా కలలా కల కరిగిపోకలా
ఎదురయ్యే వేళల్లో నువు ఎగిరిపోకలా
ఓ మాయలా ఇంకో మాయలా
నన్నంత మార్చేంతలా
ఓ మాయలా ఇంకో మాయలా
నువ్వే నేనయ్యేంతలా, వెన్నెల్లా….

E mantramO allEsindilaa
yadakE vEsE sankelaa
bhoomendukO vaNikindE ilaa
bahuSaa tanalO tapanakaa
aakaaSam roopam maarindaa
naa kOsam vaanai jaarindaa
gunDellO prEmai chErindaa
aa prEmE ninnE kOrindaa
mabbullO enDamaavE
enDantaa vennelaayE
manasantaa maayamaayE
ayinaa haayE

kshaNamu oka Rtuvuga maarE
urumu prati naramunu tarimE
parugulika varadalai pOyE kottagaa
unnaTTu unDi aDugulu egirE
pagalu vala visirE UhalE
manasu mati chedaraga Silagaa nilichegaa
kaLLallO kadilindaa kalalaa kala karigipOkalaa
edurayyE vELallO nuvu egiripOkalaa
O maayalaa inkO maayalaa
nannanta maarchEntalaa
O maayalaa inkO maayalaa
nuvvE nEnayyEntalaa, vennellaa….

Movie :Andala Rakshasi
Lyricist :Vasishta Sarma
Singers :Bobo Shasi
Music :Radhan

Comments are closed.