ఏ మేఘం ఎప్పుడు చినుకవునో

Posted by Srikanth on March 6th, 2011

ఏ మేఘం ఎప్పుడు చినుకవునో
ఏ వర్షం ఎక్కడ వరదవునో
ఏ స్నేహం ఎక్కడ మొదలవునో
ఆ స్నేహం ఎప్పుడు ప్రేమవునో
మెరుపులా మెరిసిన వెలుగునేమైనా
ఆపాలన్నా వీలవునా
మనసున కలిగిన తలపులేవైనా
చూపాలన్నా వీలవునా

కడలిన ఎగసిన కెరటమేదైనా
ఆగేనంటా తీరానా
ఒకటిగా నడచిన నడకలేవైనా
ఆగాలన్నా ఆగేనా
ఒకరికి తెలియక ఒకరిని చూసే
క్షణాలింకా కావాలా
నిజమలా ఎదురుగా నిలిచిన వేళ
సాక్షాలంటు చూడాలా

E mEgham eppuDu chinukavunO
E varsham ekkaDa varadavunO
E snEham ekkaDa modalavunO
aa snEham eppuDu prEmavunO
merupulaa merisina velugunEmainaa
aapaalannaa veelavunaa
manasuna kaligina talapulEvainaa
choopaalannaa veelavunaa

kaDalina egasina keraTamEdainaa
aagEnanTaa teeraanaa
okaTigaa naDachina naDakalEvainaa
aagaalannaa aagEnaa
okariki teliyaka okarini choosE
kshaNaalinkaa kaavaalaa
nijamalaa edurugaa nilichina vELa
saakshaalanTu chooDaalaa

Movie :LBW
Lyricist :Krishna Chinnni
Singers :Javed Ali
Music :Anil R

Comments are closed.