ఓం నమహా నయన శృతులకు

Posted by Srikanth on March 20th, 2010

Requested by Sravani..

ఓం నమహా నయన శృతులకు
ఓం నమహా హృదయ లయలకు ఓం
ఓం నమహా అధర జతులకు
ఓం నమహా మధుర స్మృతులకు ఓం
నీ హృదయం తపన తెలిసి నా హృదయం కనులు తడిసే వేళలో
ఈ మంచు బొమ్మలొకటై కౌగిలిలో కలిసి కరిగే లీలలో

రేగిన కోరికలతో గాలులు వీచగా
జీవన వేణువులలో మొహన పాడగా
దూరము లేనిదై లోకము తోచగా
కాలము లేనిదై గగనము అందగా
సూరిడే ఒదిగి ఒదిగి జాబిల్లి ఒడిని అడిగే వేళ
ముద్దుల సద్దుకే నిదురలేచే ప్రణయగీతికి ఓం

ఒంటరి బాటసారి జంటకు చేరగా
కంటికి పాపవైతే రెప్పగా మారనా
తూరుపు నీవుగా వేకువ నేనుగా
అల్లిక పాటగా పల్లవి ప్రేమగా
ప్రేమించే పెదవులొకటై పొంగించే సుధలు మనవైతే
జగతికే అతిధులై జననమందిన ప్రేమ జంటకి ఓం

ఓం నమహా నయన శృతులకు
ఓం నమహా హృదయ లయలకు ఓం
ఓం నమహా అధర జతులకు
ఓం నమహా మధుర స్మృతులకు ఓం
నీ హృదయం తపన తెలిసి నా హృదయం కనులు తడిసే వేళలో
ఈ మంచు బొమ్మలొకటై కౌగిలిలో కలిసి కరిగే లీలలో

Om namahaa nayana SRtulaku
Om namahaa hRdaya layalaku Om
Om namahaa adhara jatulaku
Om namahaa madhura smRtulaku Om
nee hRdayam tapana telisi naa hRdayam kanulu taDisE vELalO
ee manchu bommalokaTai kougililO kalisi karigE leelalO

rEgina kOrikalatO gaalulu veechagaa
jeevana vENuvulalO mohana paaDagaa
dooramu lEnidai lOkamu tOchagaa
kaalamu lEnidai gaganamu andagaa
sooriDE odigi odigi jaabilli oDini aDigE vELa
muddula saddukE niduralEchE praNayageetiki Om

onTari baaTasaari janTaku chEragaa
kanTiki paapavaitE reppagaa maaranaa
toorupu neevugaa vEkuva nEnugaa
allika paaTagaa pallavi prEmagaa
prEminchE pedavulokaTai ponginchE sudhalu manavaitE
jagatikE atidhulai jananamandina prEma janTaki Om

Om namahaa nayana SRtulaku
Om namahaa hRdaya layalaku Om
Om namahaa adhara jatulaku
Om namahaa madhura smRtulaku Om
nee hRdayam tapana telisi naa hRdayam kanulu taDisE vELalO
ee manchu bommalokaTai kougililO kalisi karigE leelalO

Movie :Geetanjali

Comments are closed.