ఓలా ఓలాల అలా చూస్తేనే చాలా

Posted by Srikanth on November 22nd, 2010

Too many requests

ఓలా ఓలాల అలా చూస్తేనే చాలా
ఇలా నా కళ్ళు నిన్నే చూస్తుండాల
చాలా లవ్లీగా ఇలా రేపావు గోల
మదే సీ లోన సర్ఫింగ్ చేస్తోందిలా

సిడ్నీ నగరం చేసే నేరం
ఇన్నాళ్ళు నిన్ను దాచుంచింది
సిగ్గే పడుతూ తప్పే తెలిసి
ఈరోజైనా చూపించింది
this is the time to fall in love
fall in love, o my love
welcome to my heart I’m in love
I’m in love, you are my love (2)
ఓలా ఓలాల అలా చూస్తేనే చాలా
ఇలా నా కళ్ళు నిన్నే చూస్తుండాల
చాలా లవ్లీగా ఇలా రేపావు గోల
మదే సీ లోన సర్ఫింగ్ చేస్తోందిలా

సాగర తీరాన ఉదయంలా ఏదో తాజా ఉల్లాసమే
ఎంతో బాగుంది ఈ నిముషం సునామిలా సంతోషమే
తెలుసుకున్నది కొంచమే, ఆ కొంచెంలోనే ఎంతో నచ్చావే
కలుసుకోమని ఆత్రమే ఓ లావాలాగా లోలో పొంగిందే
ఇవ్వాళే రాలే పాత బాధే నిన్ను చూడ

ఆ లేత అల్లర్లే లాగాయిలా నేల వీడి పాదం ఆడిందిలా
ఆ ఏడు రంగుల్ని మార్చానిలా నాలో తాజా ప్రేమే ఆరెంజిలా
అప్పుడే పుట్టిన పాపలా నువ్వు కొత్త కాలం ఇచ్చినావుగా
ఇప్పుడే వచ్చిన శ్వాసలో నువ్వు చల్ల గాలి చల్లినావుగా
ఇవ్వాళే వాలే కొత్త హాయే నిన్ను చూడ

ఓలా ఓలాల అలా చూస్తేనే చాలా
ఇలా నా కళ్ళు నిన్నే చూస్తుండాల
చాలా లవ్లీగా ఇలా రేపావు గోల
మదే సీ లోన సర్ఫింగ్ చేస్తోందిలా
సిడ్నీ నగరం చేసే నేరం
ఇన్నాళ్ళు నిన్ను దాచుంచింది
సిగ్గే పడుతూ తప్పే తెలిసి
ఈరోజైనా చూపించింది
this is the time to fall in love
fall in love, o my love
welcome to my heart I’m in love
I’m in love, you are my love

Olaa Olaala alaa choostEnE chaalaa
ilaa naa kaLLu ninnE choostunDaala
chaalaa lavleegaa ilaa rEpaavu gOla
madE see lOna sarfing chEstOndilaa

siDnee nagaram chEsE nEram
innaaLLu ninnu daachunchindi
siggE paDutU tappE telisi
eerOjainaa choopinchindi
this is the time to fall in love
fall in love, o my love
welcome to my heart I’m in love
I’m in love, you are my love (2)
Olaa Olaala alaa choostEnE chaalaa
ilaa naa kaLLu ninnE choostunDaala
chaalaa lavleegaa ilaa rEpaavu gOla
madE see lOna sarfing chEstOndilaa

saagara teeraana udayamlaa EdO taajaa ullaasamE
entO baagundi ee nimusham sunaamilaa santOshamE
telusukunnadi konchamE, aa konchemlOnE entO nacchaavE
kalusukOmani aatramE O laavaalaagaa lOlO pongindE
ivvaaLE raalE paata baadhE ninnu chooDa

aa lEta allarlE laagaayilaa nEla veeDi paadam aaDindilaa
aa EDu rangulni maarchaanilaa naalO taajaa prEmE aarenjilaa
appuDE puTTina paapalaa nuvvu kotta kaalam icchinaavugaa
ippuDE vacchina SwaasalO nuvvu challa gaali challinaavugaa
ivvaaLE vaalE kotta haayE ninnu chooDa

Olaa Olaala alaa choostEnE chaalaa
ilaa naa kaLLu ninnE choostunDaala
chaalaa lavleegaa ilaa rEpaavu gOla
madE see lOna sarfing chEstOndilaa
siDnee nagaram chEsE nEram
innaaLLu ninnu daachunchindi
siggE paDutU tappE telisi
eerOjainaa choopinchindi
this is the time to fall in love
fall in love, o my love
welcome to my heart I’m in love
I’m in love, you are my love

Movie :Orange
Lyricist :Surendra Krishna, Kedarnath Parimi
Singers :Karunya
Music :Harris Jayaraj

Comments are closed.