ఓ నీలవేణి నీలవేణీ రావే అలకమాని

Posted by Srikanth on January 17th, 2014

Back with a beautiful lyric

ఓ నీలవేణి నీలవేణీ రావే అలకమాని
నీ హంస నడకలని ఫాలో అవుతున్నానని
కోపం లోనూ ఇంతందమా
మనకి మనకి తేడాలెన్నో ఉన్నా
కూడా కూడా రానా నీడై నీడై పోనా ఇలా..
తేడాలెన్నో ఉన్నా
కూడా కూడా రానా నీడై నీడై పోనా ఇలా..

ఎండపడి ఎర్ర ఎర్రగా కందినదె లేత బుగ్గ
గొంతు తడి ఆరి ఎంతగా వాడినదొ మల్లెమొగ్గ
నీకోసం నీలి మబ్బునై ఆకాశం చేరనా
నేనే ఓ వాన జల్లునై ఒళ్ళంతా తడమనా
కూడా కూడా రానా నీడై నీడై పోనా
తేడాలెన్నో ఉన్నా ఇలా.. ఇలా..

సోయగము విసిరి గుండెకే చేయకిక తీపి గాయం
సోకులతో నన్ను చంపటం నీకు ఇది ఏమి న్యాయం
నీ పంతం మొయ్యలేనిదని ఏనాడో తెలిసినా
నువ్వేడు మల్లెలెత్తువని ఇష్టంగా మోయనా
కూడా కూడా రానా నీడై నీడై పోనా
తేడాలెన్నో ఉన్నా ఇలా.. ఇలా..

O neelavENi neelavENI raavE alakamaani
nee hamsa naDakalani faalO avutunnaanani
kOpam lOnU intandamaa
manaki manaki tEDaalennO unnaa
kooDaa kooDaa raanaa neeDai neeDai pOnaa ilaa..
tEDaalennO unnaa
kooDaa kooDaa raanaa neeDai neeDai pOnaa ilaa..

enDapaDi erra erragaa kandinade lEta bugga
gontu taDi aari entagaa vaaDinado mallemogga
neekOsam neeli mabbunai aakaaSam chEranaa
nEnE O vaana jallunai oLLantaa taDamanaa
kooDaa kooDaa raanaa neeDai neeDai pOnaa
tEDaalennO unnaa ilaa.. ilaa..

sOyagamu visiri gunDekE chEyakika teepi gaayam
sOkulatO nannu champaTam neeku idi Emi nyaayam
nee pantam moyyalEnidani EnaaDO telisinaa
nuvvEDu mallelettuvani ishTamgaa mOyanaa
kooDaa kooDaa raanaa neeDai neeDai pOnaa
tEDaalennO unnaa ilaa.. ilaa..

Movie :Emo Gurram Egaraavacchu
Lyricist :Chaitanya Prasad
Singers :Rahul Sipligunj
Music :M.M Keeravani

Comments are closed.