ఓ ప్రియా ప్రియా.. నా ప్రియా ప్రియా..

Posted by Srikanth on March 20th, 2010

Requested by Hemanth Kumar…

ఓ ప్రియా ప్రియా.. నా ప్రియా ప్రియా..
ఏల గాలి మేడలు రాలు పూల దండలు
నీదో లోకం నాదో లోకం నింగి నేల తాకేదెలాగా
ఓ ప్రియా ప్రియా నా ప్రియా ప్రియా
ఓ ప్రియా ప్రియా నా ప్రియా ప్రియా
ఏల గాలి మాటలు మాసిపోవు ఆశలు
నింగి నేల తాకే వేళ నీవే నేనై పోయే వేళాయే
నేడు కాదులే రేపు లేదులే వీడుకోలిదే వీడుకోలిదే

నిప్పులోన కాలదు నీటిలోన నానదు
గాలిలాగా మారదు ప్రేమ సత్యము
రాచవీటి కన్నెది రంగు రంగు స్వప్నము
పేదవాడి కంటిలో ప్రేమ రక్తము
గగనాలు భువనాలు వెలిగేది ప్రేమతో
జననాలు మరణాలు పిలిచేది ప్రేమతో
ఎన్ని బాధలొచ్చినా ఎదురులేదు ప్రేమకు
రాజశాసనాలకి లొంగిపోవు ప్రేమలు
సవాలుగా తీసుకో ఓ నీ ప్రేమ
ఓ ప్రియా ప్రియా నా ప్రియా ప్రియా
ఓ ప్రియా ప్రియా నా ప్రియా ప్రియా

కాళిదాసు గీతికి క్రిష్ణ రాసలీలకి
ప్రణయమూర్తి రాధకి ప్రేమ పల్లవి
ఆ అనారు ఆశకి తాజుమహలు శోభకి
పేదవాడి ప్రేమకి చావు పల్లకి
నిధి కన్నా యద మిన్న గెలిపించు ప్రేమనే
కథకాదు బ్రతుకంటే బలికాని ప్రేమనే
వెళ్ళిపోకు నేస్తమా ప్రాణమైనా బంధమా
పెంచుకున్న పాశమే తెంచి వెళ్ళిపోకుమా
జయించేది ఒక్కటే ఓ నీ ప్రేమ

ఓ ప్రియా ప్రియా నా ప్రియా ప్రియా
ఓ ప్రియా ప్రియా నా ప్రియా ప్రియా
కాలమన్న ప్రేయసి తీర్చమందిలే కసి
నింగి నేల తాకే వేళ నీవే నేనై పోయే క్షణాన
లేదు శాసనం లేదు బంధనం ప్రేమకే జయం ప్రేమదే జయం

O priyaa priyaa.. naa priyaa priyaa..
Ela gaali mEDalu raalu poola danDalu
needO lOkam naadO lOkam ningi nEla taakEdelaagaa
O priyaa priyaa naa priyaa priyaa
O priyaa priyaa naa priyaa priyaa
Ela gaali maaTalu maasipOvu aaSalu
ningi nEla taakE vELa neevE nEnai pOyE vELaayE
nEDu kaadulE rEpu lEdulE veeDukOlidE veeDukOlidE

nippulOna kaaladu neeTilOna naanadu
gaalilaagaa maaradu prEma satyamu
raachaveeTi kannedi rangu rangu swapnamu
pEdavaaDi kanTilO prEma raktamu
gaganaalu bhuvanaalu veligEdi prEmatO
jananaalu maraNaalu pilichEdi prEmatO
enni baadhalocchinaa edurulEdu prEmaku
raajaSaasanaalaki longipOvu prEmalu
savaalugaa teesukO O nee prEma
O priyaa priyaa naa priyaa priyaa
O priyaa priyaa naa priyaa priyaa

kaaLidaasu geetiki krishNa raasaleelaki
praNayamoorti raadhaki prEma pallavi
aa anaaru aaSaki taajumahalu SObhaki
pEdavaaDi prEmaki chaavu pallaki
nidhi kannaa yada minna gelipinchu prEmanE
kathakaadu bratukanTE balikaani prEmanE
veLLipOku nEstamaa praaNamainaa bandhamaa
penchukunna paaSamE tenchi veLLipOkumaa
jayinchEdi okkaTE O nee prEma

O priyaa priyaa naa priyaa priyaa
O priyaa priyaa naa priyaa priyaa
kaalamanna prEyasi teerchamandilE kasi
ningi nEla taakE vELa neevE nEnai pOyE kshaNaana
lEdu Saasanam lEdu bandhanam prEmakE jayam prEmadE jayam

Movie :Geetanjali

2 Responses to “ఓ ప్రియా ప్రియా.. నా ప్రియా ప్రియా..”

  1. Hemanth Kumar

    Thanks for uploading this song

  2. pleas send me lyrics of priyaraagaalu and chudalani undi