ఓ మధురిమవే ఎందుకు వచ్చావే

Posted by Srikanth on January 24th, 2013

Beautiful tune with superb lyrics

ఓ మధురిమవే ఎందుకు వచ్చావే
నా మనసునిలా ముక్కలు చేశావే
నీ తలపులలో ముళ్ళే ఎన్నెన్నో… గాయం చేసే… ఇలా
నీ కలవరమే వెల్లువలా తాకే
ఈ కలయికలో వేదనలే చూపే
నా యద లయలో అలజడులే ఎన్నో… ప్రళయం రేపే… ఇలా
నీవే కోరి వెళుతున్న తీరం ఇదీ
నన్నే కమ్ముకుంటున్న శూన్యం ఇదీ
కలలా కలిసి గతమయ్యావే
జతగా నడిచి కథవయ్యావే
కలలా కలిసి గతమయ్యావే
జతగా నడిచి కథవయ్యావే

నా ప్రాణం నిన్నే కోరిందే చెలియా చెలియా… నిజమే కదటే
నీ వైపే అడుగులు వేస్తుందే చెబితే వినదే
ఈ నిమిషాన నా లోకం మారిందని… నమ్మాలా
నా హృదయాన నీ రూపం మరుగవదే…. ఏమైనా
కలలా కలిసి గతమయ్యావే
జతగా నడిచి కథవయ్యావే
కలలా కలిసి గతమయ్యావే
జతగా నడిచి కథవయ్యావే

O madhurimavE enduku vacchaavE
naa manasunilaa mukkalu chESaavE
nee talapulalO muLLE ennennO… gaayam chEsE… ilaa
nee kalavaramE velluvalaa taakE
ee kalayikalO vEdanalE choopE
naa yada layalO alajaDulE ennO… praLayam rEpE… ilaa
neevE kOri veLutunna teeram idI
nannE kammukunTunna Soonyam idI
kalalaa kalisi gatamayyaavE
jatagaa naDichi kathavayyaavE
kalalaa kalisi gatamayyaavE
jatagaa naDichi kathavayyaavE

naa praaNam ninnE kOrindE cheliyaa cheliyaa… nijamE kadaTE
nee vaipE aDugulu vEstundE chebitE vinadE
ee nimishaana naa lOkam maarindani… nammaalaa
naa hRdayaana nee roopam marugavadE… Emainaa
kalalaa kalisi gatamayyaavE
jatagaa naDichi kathavayyaavE
kalalaa kalisi gatamayyaavE
jatagaa naDichi kathavayyaavE

Movie :Ko antey Koti
Lyricist :Shreshta
Singers :Naresh Iyer
Music :Shaktikanth Karthik

Comments are closed.