కరిగేలోగా ఈ క్షణం గడిపెయ్యాలి జీవితం

Posted by Srikanth on March 13th, 2010

Requested by Vamshi..

కరిగేలోగా ఈ క్షణం గడిపెయ్యాలి జీవితం
శిలగా మిగిలే నా హృదయం సాక్షిగా
కనులై పోయే సాగరం అలలై పొంగే జ్ఞాపకం
కలలే జారే కన్నీరే చేరగా
గడిచే నిముషం గాయమై ప్రతి గాయం ఓ గమ్యమై
ఆ గమ్యం నీ గురుతుగా నిలిచే నా ప్రేమ (2)

పరుగులు తీస్తూ అలసిన ఓ నది నేను
ఇరుతీరాల్లో దేనికి చేరువ కాను
నిదురను దాటి నడిచిన ఓ కల నేను
ఇరుకన్నుల్లో దేనికి సొంతం కాను
నా ప్రేమే నేస్తం అయ్యిందా ఓ..
నా సగమేదో ప్రశ్నగా మారిందా ఓ..
నేడీ బంధానికి పేరుందా ఓ..
ఉంటే విడతీసే వీలుందా ఓ..
కరిగేలోగా ఈ క్షణం గడిపెయ్యాలి జీవితం
శిలగా మిగిలే నా హృదయం సాక్షిగా
కనులై పోయే సాగరం అలలై పొంగే జ్ఞాపకం
కలలే జారే కన్నీరే చేరగా

అడిగినవన్నీ కాదని పంచిస్తూనే
మరునిముషంలో అలిగే పసివాడివిలే
నీ పెదవులపై వాడని నవ్వుల పూవే
నువ్వు పెంచావా నీ కన్నీటిని చల్లి
సాగే మీ జంటని చూస్తుంటే ఓ..
నా బాధంతటి అందంగా ఉందే ఓ..
ఈ క్షణమే నూరేళ్ళవుతానంటే ఓ..
మరుజన్మే క్షణమైనా చాలంతే ఓ..

కరిగేలోగా ఈ క్షణం గడిపెయ్యాలి జీవితం
శిలగా మిగిలే నా హృదయం సాక్షిగా
కనులై పోయే సాగరం అలలై పొంగే జ్ఞాపకం
కలలే జారే కన్నీరే చేరగా
గడిచే నిముషం గాయమై ప్రతి గాయం ఓ గమ్యమై
ఆ గమ్యం నీ గురుతుగా నిలిచే నా ప్రేమ

karigElOgaa ee kshaNam gaDipeyyaali jeevitam
Silagaa migilE naa hRdayam saakshigaa
kanulai pOyE saagaram alalai pongE jnaapakam
kalalE jaarE kanneerE chEragaa
gaDichE nimusham gaayamai prati gaayam O gamyamai
aa gamyam nee gurutugaa nilichE naa prEmaa (2)

parugulu teestU alasina O nadi nEnu
iruteeraallO dEniki chEruva kaanu
niduranu daaTi naDichina O kala nEnu
irukannullO dEniki sontam kaanu
naa prEmE nEstam ayyindaa O..
naa sagamEdO praSnagaa maarindaa O..
nEDI bandhaaniki pErundaa O..
unTE viDateesE veelundaa O..
karigElOgaa ee kshaNam gaDipeyyaali jeevitam
Silagaa migilE naa hRdayam saakshigaa
kanulai pOyE saagaram alalai pongE jnaapakam
kalalE jaarE kanneerE chEragaa

aDiginavannI kaadani panchistoonE
marunimushamlO aligE pasivaaDivilE
nee pedavulapai vaaDani navvula poovE
nuvvu penchaavaa nee kanneeTini challi
saagE mee janTani choostunTE O..
naa baadhantaTi andamgaa undE O..
ee kshaNamE noorELLavutaananTE O..
marujanmE kshaNamainaa chaalantE O..

karigElOgaa ee kshaNam gaDipeyyaali jeevitam
Silagaa migilE naa hRdayam saakshigaa
kanulai pOyE saagaram alalai pongE jnaapakam
kalalE jaarE kanneerE chEragaa
gaDichE nimusham gaayamai prati gaayam O gamyamai
aa gamyam nee gurutugaa nilichE naa prEmaa

Movie :Arya2

2 Responses to “కరిగేలోగా ఈ క్షణం గడిపెయ్యాలి జీవితం”

  1. I want another song(amdala chamdamama lamti ammadu) from current.

  2. srikanth

    I want another song(yela yela telisina maate)from ganesh movie.