కలలు కావులే కలయికలిక కరిగిపోవు ఈ కదలికలిక

Posted by Srikanth on March 8th, 2010

కలలు కావులే కలయికలిక
కరిగిపోవు ఈ కదలికలిక
కనిపిస్తుంటే ఈ లోకాన్నే ఎదురిస్తాను
కనపడకుంటే ఈ కాలానికి ఎదురొస్తాను
నాతో నువు లేకున్నా నీలోనే నేనున్నా
నీకోసం కన్నే నేనై కావలి కాస్తున్నా
నీ తోడై వస్తున్నా నీ నీడైపోతున్నా
ఆ నింగి నేల ఏకం అయ్యే చోట కానా నీ జంట

ఆశకి నా ఆశకి వరమైనా కావే
నాకు నీ సావాసమే కావాలి
ఓ చెలి నా ప్రేమకి ఉసురైనా కావే
ఒంటరి ప్రాణమేం కావాలి
ఎన్నాళ్ళైనా ప్రేమిస్తు ఉంటాను నేను నేనుగానే ఏమైనా
ప్రాణాలైనా రాసిస్తు ఆశిస్తా నిన్నే జీవితానా నాదాన

మేఘమై ఆ మెరుపునే వెంటాడే వేళ
గుండెలో నీరెండలే చెలరేగాలా
అందుతూ చేజారిన చేమంతి మాల
అందని దూరాలకే నువు పోనేలా
తెగించాను నీకోసం ఈ పందెం వేసా లోకంతోనే స్వయానా
తెరుస్తాను ఈ లోకం వాకిళ్ళే నీతో ఏకం అవుతా ఏమైనా

కలలు కావులే కలయికలిక
కరిగిపోవు ఈ కదలికలిక
కనిపిస్తుంటే ఈ లోకాన్నే ఎదురిస్తాను
కనపడకుంటే ఈ కాలానికి ఎదురొస్తాను
నాతో నువు లేకున్నా నీలోనే నేనున్నా
నీకోసం కన్నే నేనై కావలి కాస్తున్నా
నీ తోడై వస్తున్నా నీ నీడైపోతున్నా
ఆ నింగి నేల ఏకం అయ్యే చోట కానా నీ జంట

kalalu kaavulE kalayikalika
karigipOvu ee kadalikalika
kanipistunTE ee lOkaannE eduristaanu
kanapaDakunTE ee kaalaaniki edurostaanu
naatO nuvu lEkunnaa neelOnE nEnunnaa
neekOsam kannE nEnai kaavali kaastunnaa
nee tODai vastunnaa nee neeDaipOtunnaa
aa ningi nEla Ekam ayyE chOTa kaanaa nee janTa

aaSaki naa aaSaki varamainaa kaavE
naaku nee saavaasamE kaavaali
O cheli naa prEmaki usurainaa kaavE
onTari praaNamEm kaavaali
ennaaLLainaa prEmistu unTaanu nEnu nEnugaanE Emainaa
praaNaalainaa raasistu aaSistaa ninnE jeevitaanaa naadaana

mEghamai aa merupunE venTaaDE vELa
gunDelO neerenDalE chelarEgaalaa
andutU chEjaarina chEmanti maala
andani dooraalakE nuvu pOnElaa
teginchaanu neekOsam ee pandem vEsaa lOkamtOnE swayaanaa
terustaanu ee lOkam vaakiLLE neetO Ekam avutaa Emainaa

kalalu kaavulE kalayikalika
karigipOvu ee kadalikalika
kanipistunTE ee lOkaannE eduristaanu
kanapaDakunTE ee kaalaaniki edurostaanu
naatO nuvu lEkunnaa neelOnE nEnunnaa
neekOsam kannE nEnai kaavali kaastunnaa
nee tODai vastunnaa nee neeDaipOtunnaa
aa ningi nEla Ekam ayyE chOTa kaanaa nee janTa

Movie :Varudu

Comments are closed.