కలిసే ప్రతి సంధ్యలో కలిగే పులకింతలో

Posted by Srikanth on November 28th, 2010

కలిసే ప్రతి సంధ్యలో
కలిగే పులకింతలో (2)
నాట్యాలన్నీ కరగాలి
నీలో నేనే మిగలాలి (2)
కలిసే ప్రతి సంధ్యలో
పలికే ప్రతి అందెలో

పొంగిపోదా సాగరాత్మ నింగికి
చేరుకోదా చంద్ర హృదయం నీటికి (2)
సృష్టిలోన ఉంది ఈ బంధమే
అల్లుకుంది అంతటా అందమే
తొణికే బిడియం తొలగాలి
ఒణికే అధరం పిలవాలి
కలిసే ప్రతి సంధ్యలో
పలికే ప్రతి అందెలో

మేనితోనే ఆగుతాయి ముద్రలు
గుండె దాకా సాగుతాయి ముద్దులు (2)
ఇంత తీపి కొంతగా పంచుకో
వెన్నెలంత కళ్ళలో నింపుకో
బ్రతుకే జతగా పారాలి
పరువం తీరం చేరాలి
కలిసే ప్రతి సంధ్యలో
పలికే ప్రతి అందెలో (2)
నాట్యాలెన్నో ఎదగాలి
నాలో నేనై మిగలాలి (2)
కలిసే ప్రతి సంధ్యలో
కలిగే పులకింతలో

kalisE prati sandhyalO
kaligE pulakintalO (2)
naaTyaalannI karagaali
neelO nEnE migalaali (2)
kalisE prati sandhyalO
palikE prati andelO

pongipOdaa saagaraatma ningiki
chErukOdaa chandra hRdayam neeTiki (2)
sRshTilOna undi ee bandhamE
allukundi antaTaa andamE
toNikE biDiyam tolagaali
oNikE adharam pilavaali
kalisE prati sandhyalO
palikE prati andelO

mEnitOnE aagutaayi mudralu
gunDe daakaa saagutaayi muddulu (2)
inta teepi kontagaa panchukO
vennelanta kaLLalO nimpukO
bratukE jatagaa paaraali
paruvam teeram chEraali
kalisE prati sandhyalO
palikE prati andelO (2)
naaTyaalennO edagaali
naalO nEnai migalaali (2)
kalisE prati sandhyalO
kaligE pulakintalO

Movie :Alapana
Lyricist :CiNare
Singers :Balu, Janaki
Music :Illayaraja

Comments are closed.