కొంటెగాణ్ణి కట్టుకో కొంగుకేసి చుట్టుకో

Posted by Srikanth on December 23rd, 2010

కొంటెగాణ్ణి కట్టుకో కొంగుకేసి చుట్టుకో
కోటి వన్నెలున్నదానా
అందమంతా ఇచ్చుకో అందినంత పుచ్చుకో
వాలుకళ్ళ పిల్లదానా
తీరాలి అచ్చట్లు సాగాలి ముచ్చట్లు
సిగ్గుల్లో జారిపోవాలి చీకట్లు (2)
కొంటెగాణ్ణి కట్టుకో కొంగుకేసి చుట్టుకో
కోటి వన్నెలున్నదానా అందమంతా ఇచ్చుకో
అందినంత పుచ్చుకో వాలుకళ్ళ పిల్లదానా

అందరిని దోచే దొంగ నేనేలే
నా గుండె దోచుకున్న దొరసాని నీవేలే (2)
చిన్నారి మైనా చిన్నదానా
నే గాలం వేసానంటే పడితీరాలెవరైనా
బంగారమంటి సింగారం నీదే
అందం సొంతమైతే లేనిదేది లేదే
కొంటెగాణ్ణి కట్టుకో కొంగుకేసి చుట్టుకో
కోటి వన్నెలున్నదానా
అందమంతా ఇచ్చుకో అందినంత పుచ్చుకో
వాలుకళ్ళ పిల్లదానా
తీరాలి అచ్చట్లు సాగాలి ముచ్చట్లు
సిగ్గుల్లో జారిపోవాలి చీకట్లు
కొంగుకేసి చుట్టుకో (||)

కొనచూపుతోనే వేసావు బాణం
రేపావు నాలో నిలువెల్ల దాహం
కొరగాని వాడితో మనువు మహఘోరం
ఈ మొనగాడే నావాడైతే బ్రతుకు బంగారం
చిగురాకు పరువం సెగ రేగే అందం
నీకు కానుకంట ప్రతిరోజు పండగంట

కొంటెగాణ్ణి కట్టుకో కొంగుకేసి చుట్టుకో
కోటి వన్నెలున్నదానా
అందమంతా ఇచ్చుకో అందినంత పుచ్చుకో
వాలుకళ్ళ పిల్లదానా
తీరాలి అచ్చట్లు సాగాలి ముచ్చట్లు
సిగ్గుల్లో జారిపోవాలి చీకట్లు (2)
కొంటెగాణ్ణి కట్టుకో కొంగుకేసి చుట్టుకో
కోటి వన్నెలున్నదానా
అందమంతా ఇచ్చుకో అందినంత పుచ్చుకో
వాలుకళ్ళ పిల్లదానా

konTegaaNNi kaTTukO kongukEsi chuTTukO
kOTi vannelunnadaanaa
andamantaa icchukO andinanta pucchukO
vaalukaLLa pilladaanaa
teeraali acchaTlu saagaali mucchaTlu
siggullO jaaripOvaali cheekaTlu (2)
konTegaaNNi kaTTukO kongukEsi chuTTukO
kOTi vannelunnadaanaa andamantaa icchukO
andinanta pucchukO vaalukaLLa pilladaanaa

andarini dOchE donga nEnElE
naa gunDe dOchukunna dorasaani neevElE (2)
chinnaari mainaa chinnadaanaa
nE gaalam vEsaananTE paDiteeraalevarainaa
bangaaramanTi singaaram needE
andam sontamaitE lEnidEdi lEdE
konTegaaNNi kaTTukO kongukEsi chuTTukO
kOTi vannelunnadaanaa
andamantaa icchukO andinanta pucchukO
vaalukaLLa pilladaanaa
teeraali acchaTlu saagaali mucchaTlu
siggullO jaaripOvaali cheekaTlu
kongukEsi chuTTukO (||)

konachooputOnE vEsaavu baaNam
rEpaavu naalO niluvella daaham
koragaani vaaDitO manuvu mahaghOram
ee monagaaDE naavaaDaitE bratuku bangaaram
chiguraaku paruvam sega rEgE andam
neeku kaanukanTa pratirOju panDaganTa

konTegaaNNi kaTTukO kongukEsi chuTTukO
kOTi vannelunnadaanaa
andamantaa icchukO andinanta pucchukO
vaalukaLLa pilladaanaa
teeraali acchaTlu saagaali mucchaTlu
siggullO jaaripOvaali cheekaTlu (2)
konTegaaNNi kaTTukO kongukEsi chuTTukO
kOTi vannelunnadaanaa
andamantaa icchukO andinanta pucchukO
vaalukaLLa pilladaanaa

Movie :Gentleman
Lyricist :Veturi
Singers :SP Balu, S Janaki
Music :A R Rahman

Comments are closed.