కోపమా నాపైనా ఆపవా ఇకనైనా

Posted by Srikanth on April 22nd, 2010

హొయ్.. కోపమా నాపైనా ఆపవా ఇకనైనా
అంతగా బుస కొడుతుంటే నేను తాళగలనా
చాలులే నీ నటన సాగదే ఇటుపైనా
ఎంతలా నసపెడుతున్నా లొంగిపోనె లలనా
దరిచేరిన నెచ్చెలిపైన దయచూపవా కాస్తైనా
మనదారులు ఎప్పటికైనా కలిసేనా ఓ.. ఓ..

హొ… కస్సుమని కారంగా కసిరినది చాలింకా
ఉరుము వెనక చినుకు తడిగా కరగవా కనికారంగా
కుదురుగా కడదాక కలిసి అడుగెయ్యవుగా
కనుల వెనకే కరిగిపోయే కలవు గనుకా
నను గొడుగై కాసే నువ్వు పిడుగును కురిపిస్తావా
నువు గొడుగుని ఎగరేస్తావే జడివానా హొ..
ఓ.. కోపమా నాపైనా ఆపవా ఇకనైనా
అంతగా బుస కొడుతుంటే నేను తాళగలనా

హొ… తిరిగి నిను నాదాకా చేర్చినది చెలిమేగా
మనసులోని చెలియ బొమ్మా చెరిపినా చెరగదు గనుక
సులువుగా నీలాగా మరిచిపోలేదింకా
మనసు విలువ నాకు బాగా తెలుసు గనుకా
ఎగసే అల ఏనాడైనా తన కడలిని విడిచేనా
వదిలేస్తే తిరిగొచ్చేనా క్షణమైనా హొ..

హా.. కోపమా నాపైనా ఆపవా ఇకనైనా
అంతగా బుస కొడుతుంటే నేను తాళగలనా

hoy.. kOpamaa naapainaa aapavaa ikanainaa
antagaa busa koDutunTE nEnu taaLagalanaa
chaalulE nee naTana saagadE iTupainaa
entalaa nasapeDutunnaa longipOne lalanaa
darichErina necchelipaina dayachoopavaa kaastainaa
manadaarulu eppaTikainaa kalisEnaa O.. O..

ho… kassumani kaaramgaa kasirinadi chaalinkaa
urumu venaka chinuku taDigaa karagavaa kanikaaramgaa
kudurugaa kaDadaaka kalisi aDugeyyavugaa
kanula venakE karigipOyE kalavu ganukaa
nanu goDugai kaasE nuvvu piDugunu kuripistaavaa
nuvu goDuguni egarEstaavE jaDivaanaa ho..
O.. kOpamaa naapainaa aapavaa ikanainaa
antagaa busa koDutunTE nEnu taaLagalanaa

ho… tirigi ninu naadaakaa chErchinadi chelimEgaa
manasulOni cheliya bommaa cheripinaa cheragadu ganuka
suluvugaa neelaagaa marichipOlEdinkaa
manasu viluva naaku baagaa telusu ganukaa
egasE ala EnaaDainaa tana kaDalini viDichEnaa
vadilEstE tirigocchEnaa kshaNamainaa ho..

haa.. kOpamaa naapainaa aapavaa ikanainaa
antagaa busa koDutunTE nEnu taaLagalanaa

Movie :Varsham

Comments are closed.