గోరువంక వాలగానే గోపురానికి స్వరాల గణ గణ గంటలే మోగనేలా

Posted by Srikanth on March 20th, 2010

Requested by Hemanth Kumar…

గోరువంక వాలగానే గోపురానికి స్వరాల గణ గణ గంటలే మోగనేలా
గోపబాలుడొచ్చినాక గోకులానికి పెదాల కిల కిల పువ్వులే పుట్టలేదా
బాలకృష్ణుడొచ్చినప్పుడే వయ్యారి నందనాలు నాట్యమాడగా
వారాసుడ్ని చూసినప్పుడే వరాల వాంచలన్ని పల్లవించగా
నందుడింట చిందులేసే అందమైన బాలుడే తనవాడై
గోరువంక వాలగానే గోపురానికి స్వరాల గణ గణ గంటలే మోగనేలా
గోపబాలుడొచ్చినాక గోకులానికి పెదాల కిల కిల పువ్వులే పుట్టలేదా

ఏటి మనుగడ కోటి అలలుగ పొంగు వరదల వేగానా
పడిలేచు అలలకు తీపి కలలకు లేని అలసట నీకేలా
నల్ల నల్ల నీళ్ళల్లోనా ఎల్లకిల పడ్డట్టున్న అల్లో మల్లో ఆకాశాన చుక్కల్లో
అమ్మాయంటే జాబిల్లమ్మ అబ్బాయంటే సూరిడమ్మా ఇంటి దీపాలవ్వాలంట దిక్కుల్లో
ఎవరికివారే ఏ… యమునకు మీరే ఏ….
రేవు నీరు నావదంట నావ తోడు రేవుదంట పంచుకుంటే
గోరువంక వాలగానే గోపురానికి స్వరాల గణ గణ గంటలే మోగనేలా
గోపబాలుడొచ్చినాక గోకులానికి పెదాల కిల కిల పువ్వులే పుట్టలేదా

ప్రేమ ఋతువులు పూలు తొడిగిన తేనె మనసుల నీడల్లో
మురిపాల నురగలు పంటకెదిగిన బాల సొగసుల బాటల్లో
బుగ్గందాల ఇల్లు నవ్వే సిగ్గందాల పిల్ల నవ్వే
బాలయ్యొచ్చి కోలాటాడే వేళల్లో
పైరందాల చేలు నవ్వే పేరంటాల పూలు నవ్వే
గోపెమ్మొచ్చి గొబ్బెల్లడే పొద్దుల్లో
పరవశమేదో.. ఓ.. పరిమళమాయే ఏ..
పువ్వు నవ్వే దివ్వె నవ్వే
జువ్వుమన్న జన్మ నవ్వే పాడుతుంటే

గోరువంక వాలగానే గోపురానికి స్వరాల గణ గణ గంటలే మోగనేలా
గోపబాలుడొచ్చినాక గోకులానికి పెదాల కిల కిల పువ్వులే పుట్టలేదా
బాలకృష్ణుడొచ్చినప్పుడే వయ్యారి నందనాలు నాట్యమాడగా
వారాసుడ్ని చూసినప్పుడే వరాల వాంచలన్ని పల్లవించగా
నందుడింట చిందులేసే అందమైన బాలుడే తనవాడై

gOruvanka vaalagaanE gOpuraaniki swaraala gaNa gaNa ganTalE mOganElaa
gOpabaaluDocchinaaka gOkulaaniki pedaala kila kila puvvulE puTTalEdaa
baalakRshNuDocchinappuDE vayyaari nandanaalu naaTyamaaDagaa
vaaraasuDni choosinappuDE varaala vaanchalanni pallavinchagaa
nanduDinTa chindulEsE andamaina baaluDE tanavaaDai
gOruvanka vaalagaanE gOpuraaniki swaraala gaNa gaNa ganTalE mOganElaa
gOpabaaluDocchinaaka gOkulaaniki pedaala kila kila puvvulE puTTalEdaa

ETi manugaDa kOTi alaluga pongu varadala vEgaanaa
paDilEchu alalaku teepi kalalaku lEni alasaTa neekElaa
nalla nalla neeLLallOnaa ellakila paDDaTTunna allO mallO aakaaSaana chukkallO
ammaayanTE jaabillamma abbaayanTE sooriDammaa inTi deepaalavvaalanTa dikkullO
evarikivaarE E… yamunaku meerE E….
rEvu neeru naavadanTa naava tODu rEvudanTa panchukunTE
gOruvanka vaalagaanE gOpuraaniki swaraala gaNa gaNa ganTalE mOganElaa
gOpabaaluDocchinaaka gOkulaaniki pedaala kila kila puvvulE puTTalEdaa

prEma Rtuvulu poolu toDigina tEne manasula neeDallO
muripaala nuragalu panTakedigina baala sogasula baaTallO
buggandaala illu navvE siggandaala pilla navvE
baalayyocchi kOlaaTaaDE vELallO
pairandaala chElu navvE pEranTaala poolu navvE
gOpemmocchi gobbellaDE poddullO
paravaSamEdO.. O.. parimaLamaayE E..
puvvu navvE divve navvE
juvvumanna janma navvE paaDutunTE

gOruvanka vaalagaanE gOpuraaniki swaraala gaNa gaNa ganTalE mOganElaa
gOpabaaluDocchinaaka gOkulaaniki pedaala kila kila puvvulE puTTalEdaa
baalakRshNuDocchinappuDE vayyaari nandanaalu naaTyamaaDagaa
vaaraasuDni choosinappuDE varaala vaanchalanni pallavinchagaa
nanduDinTa chindulEsE andamaina baaluDE tanavaaDai

Movie :Gandeevam

Comments are closed.