గోవిందా గోవిందా సిటీలో కొత్త పిల్ల

Posted by Srikanth on December 17th, 2011

గోవిందా గోవిందా సిటీలో కొత్త పిల్ల
కొరకొర చూసెరా ఒంటరీ జింక పిల్ల
ఎందుకొచ్చిందో ఏమి అవుతుందో.. అవుతుందో
గోవిందా గోవిందా సిటీలో కొత్త పిల్ల
కొరకొర చూసెరా ఒంటరీ జింక పిల్ల
అమ్మ నాన్న ఏమి పేరు ఈమెకి పెట్టారో
అరె సుత్తి అన్న పేరు నేనీ సుందరికెడతారో

కొంచెమైనా నమ్మని పిల్ల బంకలాగ పట్టిందిల్లా
విడిచి పెట్టి పోయేదెల్లా ఏమి గొడవిదిరా
అండపిండాబ్రహ్మాండాలా మొండిఘటమే తగిలిన వేళ
గుండె మంటల గుడుగుంజాలా గోల ఇతడిదిరా
సందింత దొరికిందా సందేహ పడుతుంది
ఏ కొద్దిపాటి చిరుబురుకైనా చిన్నబోతుంది
చీమంతా చిల్లరకే తెగ చిందులేస్తుంది
రవ్వంత దానికి రోడ్డు మీద రచ్చలు చేస్తుంది
అరెరెరె అమ్మ నాన్న ఏమి పేరు ఈమెకి పెట్టారో
సొగసరి బాపు బొమ్మ అన్న పేరీ ఈ గుమ్మకి పెడతారో

అమ్మ బాబో నస అనుకుంటే ఎంత మంచి అమ్మాయల్లే
చేతనైనా సాయం చేసే మనసు ఉన్నదిరా
వింత స్నేహం వీరిది అవునో ఎంత కాలం కొనసాగేనో
ఎప్పుడీ కథ ఏమయ్యేనో ఎవరికెరుకంట
అబ్బాయి ఆ వైపు అమ్మాయి ఈ వైపు
షేర్ ఆటోలో ఓ జర్నీలాగా సాగెలే లైఫు
అతను తన చెంతకొచ్చిన అంత కోపం ఇప్పుడు లేదంటా
తన వెంట వచ్చిన సందేహాలు టు నాట్ టు ..
గోవిందా గోవిందా సిటీలో కొత్త పిల్ల
కొరకొర చూసెరా ఒంటరీ జింక పిల్ల

gOvindaa gOvindaa siTIlO kotta pilla
korakora chooseraa onTarI jinka pilla
endukocchindO Emi avutundO.. avutundO
gOvindaa gOvindaa siTIlO kotta pilla
korakora chooseraa onTarI jinka pilla
amma naanna Emi pEru eemeki peTTaarO
are sutti anna pEru nEnI sundarikeDataarO

konchemainaa nammani pilla bankalaaga paTTindillaa
viDichi peTTi pOyEdellaa Emi goDavidiraa
anDapinDaabrahmaanDaalaa monDighaTamE tagilina vELa
gunDe manTala guDugunjaalaa gOla itaDidiraa
sandinta dorikindaa sandEha paDutundi
E koddipaaTi chiruburukainaa chinnabOtundi
cheemantaa chillarakE tega chindulEstundi
ravvanta daaniki rODDu meeda racchalu chEstundi
arerere amma naanna Emi pEru eemeki peTTaarO
sogasari baapu bomma anna pErI ee gummaki peDataarO

amma baabO nasa anukunTE enta manchi ammaayallE
chEtanainaa saayam chEsE manasu unnadiraa
vinta snEham veeridi avunO enta kaalam konasaagEnO
eppuDI katha EmayyEnO evarikerukanTa
abbaayi aa vaipu ammaayi ee vaipu
shEr aaTOlO O jarnIlaagaa saagenE laifu
atanu tana chentakocchina anta kOpam ippuDu lEdanTaa
tana venTa vacchina sandEhaalu 202 tanTa
gOvindaa gOvindaa siTIlO kotta pilla
korakora chooseraa onTarI jinka pilla

Movie :Journey
Lyricist :Sahithi
Singers :Tippu, Raneenaa, boni
Music :Sathya C

Comments are closed.