చలెక్కి ఉందనుకో ఏ చలాకి రాచిలకో

Posted by Srikanth on January 19th, 2011

చలెక్కి ఉందనుకో ఏ చలాకి రాచిలకో
చిటుక్కుమందనుకో ఏ చిటారు కొమ్మెనకో
చురుగ్గా చూస్తావో పరాగ్గా పోతావో
వలేస్తానంటావో ఇలాగే ఉంటావో
చలెక్కి ఉందనుకో ఏ చలాకి రాచిలకో
చిటుక్కుమందనుకో ఏ చిటారు కొమ్మెనకో

చీకటుందని చింతతో నడి రాతిరి నిదరోలేదుగా
కోటి చుక్కల కాంతితో తన తూరుపు వెతుకునుగా
చీకటుందని చింతతో నడి రాతిరి నిదరోలేదుగా
కోటి చుక్కల కాంతితో తన తూరుపు వెతుకునుగా
నలుదిక్కులలో నలుపుందనుకో చిరునవ్వులకేం పాపం
వెలుగివ్వనని ముసుగేసుకొని మసిబారదు ఏ దీపం
చలెక్కి ఉందనుకో ఏ చలాకి రాచిలకో
చిటుక్కుమందనుకో ఏ చిటారు కొమ్మెనకో
చురుగ్గా చూస్తావో పరాగ్గా పోతావో
వలేస్తానంటావో ఇలాగే ఉంటావో

కారునల్లని దారిలో ఏ కలల కోసమో యాతన
కాలు సాగని నింగిలో ఏకాకి యాత్రలోన
కారునల్లని దారిలో ఏ కలల కోసమో యాతన
కాలు సాగని నింగిలో ఏకాకి యాత్రలోన
కలలన్నింటిని వినిపించుకొని నిలవేసిన ఆ కళ్ళని
వెలివేసుకొని వెళిపోకు మరి విలువైన విలాసాన్ని
చలెక్కి ఉందనుకో ఏ చలాకి రాచిలకో
చిట్క్కుమందనుకో ఏ చిటారు కొమ్మెనకో
చురుగ్గా చూస్తావో పరాగ్గా పోతావో
వలేస్తానంటావో ఇలాగే ఉంటావో
చలెక్కి ఉందనుకో ఏ చలాకి రాచిలకో

chalekki undanukO E chalaaki raachilakO
chiTukkumandanukO E chiTaaru kommenakO
churuggaa choostaavO paraaggaa pOtaavO
valEstaananTaavO ilaagE unTaavO
chalekki undanukO E chalaaki raachilakO
chiTukkumandanukO E chiTaaru kommenakO

cheekaTundani chintatO naDi raatiri nidarOlEdugaa
kOTi chukkala kaantitO tana toorupu vetukunugaa
cheekaTundani chintatO naDi raatiri nidarOlEdugaa
kOTi chukkala kaantitO tana toorupu vetukunugaa
naludikkulalO nalupundanukO chirunavvulakEm paapam
velugivvanani musugEsukoni masibaaradu E deepam
chalekki undanukO E chalaaki raachilakO
chiTukkumandanukO E chiTaaru kommenakO
churuggaa choostaavO paraaggaa pOtaavO
valEstaananTaavO ilaagE unTaavO

kaarunallani daarilO E kalala kOsamO yaatana
kaalu saagani ningilO Ekaaki yaatralOna
kaarunallani daarilO E kalala kOsamO yaatana
kaalu saagani ningilO Ekaaki yaatralOna
kalalanninTini vinipinchukoni nilavEsina aa kaLLani
velivEsukoni veLipOku mari viluvaina vilaasaanni
chalekki undanukO E chalaaki raachilakO
chiTkkumandanukO E chiTaaru kommenakO
churuggaa choostaavO paraaggaa pOtaavO
valEstaananTaavO ilaagE unTaavO
chalekki undanukO E chalaaki raachilakO

Movie :Antham
Lyricist :Sirivennela
Singers :Chitra
Music :R.D.Burman

Comments are closed.