చినుకులాగ కురిసె బంధమిలా

Posted by Srikanth on January 17th, 2011

చినుకులాగ కురిసె బంధమిలా
మనసు పాడె పదనిసా
మెరుపులాగ మెరిసి చంద్రుడిలా
మదిన చేరి గుసగుసా
ప్రేమే ఇవ్వాళ అల్లేసింది అందంగా
పూసే గంధాల చల్లేసింది చల్లంగా
అందాలే అందే చిందే ముద్దు పెట్టనా
ప్రేమే ఇవ్వాళ అల్లేసింది అందంగా
పూసే గంధాల చల్లేసింది చల్లంగా
అందాలే అందే చిందే ముద్దు పెట్టనా
చినుకులాగ కురిసె బంధమిలా
మనసు పాడె పదనిసా
మెరుపులాగ మెరిసి చంద్రుడిలా
మదిన చేరి గుసగుసా

కనులలోన కలసి వెన్నెలగా
వలచినావు ఉల్లాసంగా
పెదవిపైన తగిలి తేనెలుగా
తడిపినావు ఉత్సాహంగా
హుల్లా హుల్లాల నింగే తొంగి చూసేలా
హుల్లా హుల్లాల వేగాలింకా పెంచాలా
ఊహల్లో దించి ముంచి నిన్ను చుట్టనా
హుల్లా హుల్లాల నింగే తొంగి చూసేలా
హుల్లా హుల్లాల వేగాలింకా పెంచాలా
ఊహల్లో దించి ముంచి నిన్ను చుట్టనా
చినుకులాగ కురిసె బంధమిలా
మనసు పాడె పదనిసా
మెరుపులాగ మెరిసి చంద్రుడిలా
మదిన చేరి గుసగుసా

మనసుపైన వలపు అల్లరిగా
వలలు వేసె ఎందుకిలా
తనువులోన తలపు సందడిగా
తపన రేపె అందుకేగా
ఒళ్ళే తాకాల తుళ్ళి తుళ్ళి ఊగంగా
అగ్గే రేగాల మళ్ళీ మళ్ళీ వెచ్చంగా
చూపుల్తో అల్లి మత్తు మందు వేయనా
ఒళ్ళే తాకాల తుళ్ళి తుళ్ళి ఊగంగా
అగ్గే రేగాల మళ్ళీ మళ్ళీ వెచ్చంగా
చూపుల్తో అల్లి మత్తు మందు వేయనా
చినుకులాగ కురిసె బంధమిలా
మనసు పాడె పదనిసా
మెరుపులాగ మెరిసి చంద్రుడిలా
మదిన చేరి గుసగుసా

chinukulaaga kurise bandhamilaa
manasu paaDe padanisaa
merupulaaga merisi chandruDilaa
madina chEri gusagusaa
prEmE ivvaaLa allEsindi andamgaa
poosE gandhaala challEsindi challangaa
andaalE andE chindE muddu peTTanaa
prEmE ivvaaLa allEsindi andamgaa
poosE gandhaala challEsindi challangaa
andaalE andE chindE muddu peTTanaa
chinukulaaga kurise bandhamilaa
manasu paaDe padanisaa
merupulaaga merisi chandruDilaa
madina chEri gusagusaa

kanulalOna kalasi vennelagaa
valachinaavu ullaasangaa
pedavipaina tagili tEnelugaa
taDipinaavu utsaahamgaa
hullaa hullaala ningE tongi choosElaa
hullaa hullaala vEgaalinkaa penchaalaa
UhallO dinchi munchi ninnu chuTTanaa
hullaa hullaala ningE tongi choosElaa
hullaa hullaala vEgaalinkaa penchaalaa
UhallO dinchi munchi ninnu chuTTanaa
chinukulaaga kurise bandhamilaa
manasu paaDe padanisaa
merupulaaga merisi chandruDilaa
madina chEri gusagusaa

manasupaina valapu allarigaa
valalu vEse endukilaa
tanuvulOna talapu sandaDigaa
tapana rEpe andukEgaa
oLLE taakaala tuLLi tuLLi Ugangaa
aggE rEgaala maLLI maLLI vecchangaa
choopultO alli mattu mandu vEyanaa
oLLE taakaala tuLLi tuLLi Ugangaa
aggE rEgaala maLLI maLLI vecchangaa
choopultO alli mattu mandu vEyanaa
chinukulaaga kurise bandhamilaa
manasu paaDe padanisaa
merupulaaga merisi chandruDilaa
madina chEri gusagusaa

Movie :Allari Pidugu
Lyricist :Kandikonda
Singers :Ranjith, Suchitra
Music :Manisharma

Comments are closed.