చిరు చిరు చిరు చినుకై కురిసావే

Posted by Srikanth on November 22nd, 2010

I’m back :)

చిరు చిరు చిరు చినుకై కురిసావే
మరుక్షణమున మరుగైపోయావే
నువ్వే ప్రేమ బాణం నువ్వే ప్రేమ కోణం
పువ్వై నవ్వగానే గాలై ఎగిరెను ప్రాణం
చెయ్ చెయ్ చెలిమిని చెయ్ అంటూ హృదయం పలికినదే
సై సై సరసకు సై అంటూ పాదం కదిలినదే
యదనే నీతో ఎత్తుకెళ్ళావే
చిరు చిరు చిరు చినుకై కురిసావే
మరుక్షణమున మరుగైపోయావే

దేవతా తనే ఒక దేవత
ముఖాముఖి అందమే చూడగా ఆయువే చాలునా
గాలిలో తనే కదా పరిమళం
చెలి సఖి అనుమతే అడగక పువ్వులే పూయునా
సిగలో కురులే మేఘాలల్లే ఆడే వేళ
గుండెల్లోన మెరుపే మెరిసే చూపే మైమరచే
చెలి చెక్కిళ్ళే ముద్దుల్తోనే తడిమెయ్యాల
చెంగు చెంగు అడుగుల్లోన మువ్వై మది మురిసే
యదనే తనతో ఎత్తుకెళ్ళిందే
చెయ్ చెయ్ చెలిమిని చెయ్ అంటూ హృదయం పలికినదే
సై సై సరసకు సై అంటూ పాదం కదిలినదే

తోడుగా ప్రతీక్షణం వీడకా
అనుక్షణం ఆమెతో సాగనా ఆమె నా స్పందన
నేలపై పడేయక నీడనే చక చక చేరనా
ఆపనా గుండెలో చేర్చనా
దారం బదులు ప్రాయంతోటే కట్టేసిందే
గాయం లేక కోసేసిందే హాయిగా నవ్వేసిందే
నాలో నేను మౌనంగానే మాటాడేస్తే
మొత్తం తాను వింటూ ఉందే తియ్యగ వేధిస్తుందే
యదనే తనతో ఎత్తుకెళ్ళిందే
చెయ్ చెయ్ చెలిమిని చెయ్ అంటూ హృదయం పలికినదే
సై సై సరసకు సై అంటూ పాదం కదిలినదే

చిరు చిరు చిరు చినుకై కురిసావే
మరుక్షణమున మరుగైపోయావే
చిరు చిరు చిరు చినుకై కురిసావే
మరుక్షణమున మరుగైపోయావే

chiru chiru chiru chinukai kurisaavE
marukshaNamuna marugaipOyaavE
nuvvE prEma baaNam nuvvE prEma kONam
puvvai navvagaanE gaalai egirenu praaNam
chey chey chelimini chey anTU hRdayam palikinadE
sai sai sarasaku sai anTU paadam kadilinadE
yadanE neetO ettukeLLaavE
chiru chiru chiru chinukai kurisaavE
marukshaNamuna marugaipOyaavE

dEvataa tanE oka dEvata
mukhaamukhi andamE chooDagaa aayuvE chaalunaa
gaalilO tanE kadaa parimaLam
cheli sakhi anumatE aDagaka puvvulE pooyunaa
sigalO kurulE mEghaalallE aaDE vELa
gunDellOna merupE merisE choopE maimarachE
cheli chekkiLLE muddultOnE taDimeyyaala
chengu chengu aDugullOna muvvai madi murisE
yadanE tanatO ettukeLLindE
chey chey chelimini chey anTU hRdayam palikinadE
sai sai sarasaku sai anTU paadam kadilinadE

tODugaa pratIkshaNam veeDakaa
anukshaNam aametO saaganaa aame naa spandana
nElapai paDEyaka neeDanE chaka chaka chEranaa
aapanaa gunDelO chErchanaa
daaram badulu praayamtOTE kaTTEsindE
gaayam lEka kOsEsindE haayigaa navvEsindE
naalO nEnu mounamgaanE maaTaaDEstE
mottam taanu vinTU undE tiyyaga vEdhistundE
yadanE tanatO ettukeLLindE
chey chey chelimini chey anTU hRdayam palikinadE
sai sai sarasaku sai anTU paadam kadilinadE

chiru chiru chiru chinukai kurisaavE
marukshaNamuna marugaipOyaavE
chiru chiru chiru chinukai kurisaavE
marukshaNamuna marugaipOyaavE

Movie :Awara
Lyricist :Chandra Bose
Singers :Hari Charan, Tanvi
Music :Yuvan Shankar Raja

Comments are closed.