చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా చెప్పేసేయ్ అంటోంది ఓ ఆరాటం

Posted by Srikanth on May 27th, 2010

చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా చెప్పేసేయ్ అంటోంది ఓ ఆరాటం
తప్పమ్మా తప్పమ్మా తప్పమ్మా తప్పమ్మా ఆగమ్మా అంటోంది ఓ మోమాటం
నువ్వంటే మరి అదేదో ఇది అనేద్దామనే ఉన్నదీ
పలానా అని తెలీదే మరి ఎలా నీకు చెప్పాలని
చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా చెప్పేసేయ్ అంటోంది ఓ ఆరాటం
తప్పమ్మా తప్పమ్మా తప్పమ్మా తప్పమ్మా ఆగమ్మా అంటోంది ఓ మోమాటం

వెంట తరుముతున్నావేంటి ఎంత తప్పుకున్నా
కంటికెదురు పడతావేంటి ఎటు చూసినా
చెంప గిల్లి పోతావేంటి గాలి వేలితోనా
అంత గొడవపెడతావేంటి నిద్దరోతు ఉన్నా
అసలు నీకు ఆ చొరవేంటి తెలియకడుగుతున్నా
ఒంటిగా ఉండనీవేంటి ఒక్క నిముషమైనా
ఇదేం అల్లరి భరించేదెలా అంటూ నిన్నెలా కసరనూ
నువ్వేం చేసినా బావుంటుందని నిజం నీకెలా చెప్పను
చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా చెప్పేసేయ్ అంటోంది ఓ ఆరాటం
తప్పమ్మా తప్పమ్మా తప్పమ్మా తప్పమ్మా ఆగమ్మా అంటోంది ఓ మోమాటం

నువ్వు నవ్వుతుంటే ఎంత చూడముచ్చటైనా
ఏడిపించబుద్దవుతుంది ఎట్టాగైనా
ముద్దుగానే ఉంటావేమో మూతి ముడుచుకున్నా
కాస్త కస్సుమనే ఎంత కవ్వించినా
నిన్ను రెచ్చగొడుతూ నేనే ఓడిపోతు ఉన్నా
లేని పోని ఉక్రోషం తో ఉడుకెత్తనా
ఇదేం చూడక మహా పోజుగా ఎటొ నువ్వు చూస్తూ ఉన్నా
అదేంటో మరి ఆ పొగరే నచ్చి పడిచస్తున్నా అయ్యో రామా

చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా చెప్పేసేయ్ అంటోంది ఓ ఆరాటం
తప్పమ్మా తప్పమ్మా తప్పమ్మా తప్పమ్మా ఆగమ్మా అంటోంది ఓ మోమాటం
నువ్వంటే మరి అదేదో ఇది అనేద్దామనే ఉన్నదీ
పలానా అని తెలీదే మరి ఎలా నీకు చెప్పాలని
చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా ఐ లవ్ యు చెప్పేసేయ్ అంటోంది ఓ ఆరాటం
ఐ లవ్ యు ఐ లవ్ యు ఐ లవ్ యు ఐ లవ్ యు ఐ లవ్ యు ఐ లవ్ యు

cheppammaa cheppammaa cheppammaa cheppammaa cheppEsEy anTOndi O aaraaTam
tappammaa tappammaa tappammaa tappammaa aagammaa anTOndi O mOmaaTam
nuvvanTE mari adEdO idi anEddaamanE unnadI
palaanaa ani teleedE mari elaa neeku cheppaalani
cheppammaa cheppammaa cheppammaa cheppEsEy anTOndi O aaraaTam
tappammaa tappammaa tappammaa tappammaa aagammaa anTOndi O mOmaaTam

venTa tarumutunnaavEnTi enta tappukunnaa
kanTikeduru paDataavEnTi eTu choosinaa
chempa gilli pOtaavEnTi gaali vElitOnaa
anta goDavapeDataavEnTi niddarOtu unnaa
asalu neeku aa choravEnTi teliyakaDugutunnaa
onTigaa unDaneevEnTi okka nimushamainaa
idEm allari bharinchEdelaa anTU ninnelaa kasaranU
nuvvEm chEsinaa baavunTundani nijam neekelaa cheppanu
cheppammaa cheppammaa cheppammaa cheppammaa cheppEsEy anTOndi O aaraaTam
tappammaa tappammaa tappammaa tappammaa aagammaa anTOndi O mOmaaTam

nuvvu navvutunTE enta chooDamucchaTainaa
EDipinchabuddavutundi eTTaagainaa
muddugaanE unTaavEmO mooti muDuchukunnaa
kaasta kassumanE enta kavvinchinaa
ninnu recchagoDutU nEnE ODipOtu unnaa
lEni pOni ukrOsham tO uDukettanaa
idEm chooDaka mahaa pOjugaa eTo nuvvu choostU unnaa
adEnTO mari aa pogarE nacchi paDichastunnaa ayyO raamaa

cheppammaa cheppammaa cheppammaa cheppammaa cheppEsEy anTOndi O aaraaTam
tappammaa tappammaa tappammaa tappammaa aagammaa anTOndi O mOmaaTam
nuvvanTE mari adEdO idi anEddaamanE unnadI
palaanaa ani teleedE mari elaa neeku cheppaalani
cheppammaa cheppammaa cheppammaa ai lav yu cheppEsEy anTOndi O aaraaTam
ai lav yu ai lav yu ai lav yu ai lav yu ai lav yu ai lav yu

Movie :Murari

Comments are closed.