చెలియా కుశలమా నీ కోపాలు కుశలమా

Posted by Srikanth on February 5th, 2011

చెలియా కుశలమా
నీ కోపాలు కుశలమా
చెలియా కుశలమా
నీ కోపాలు కుశలమా
ప్రియుడా కుశలమా
నీ తాపాలు కుశలమా
ప్రియుడా కుశలమా
నీ తాపాలు కుశలమా
గురువా కుశలమా కుశలమా
ఏకాంతం కుశలమా కుశలమా
ఇల్లు వాకిలి కుశలమా
నీ పెరటి తోట కుశలమా
పూల పందిరి కుశలమా
నీ కొంటె అల్లరి కుశలమా
ప్రియుడా కుశలమా
నీ తాపాలు కుశలమా

చిలిపి చేష్టకు తపించి ఓ రెక్కనే కోల్పోయితి
ఒంటి రెక్కతొ కొంటె పక్షి ఎంత దూరం ఎగురును
ప్రియతమా నిను పిలిచెదా
నీ అహింస హింసలు భరించెదా
సీత దూకిన నిప్పులో నను దూకమన్నా దూకెదా
కంటి నీటిలో కలత కరుగుట కనలేదా
కలతలున్నదె మనిషి బ్రతుకని వినలేదా
ఇది కన్నీరు జరిపే రాయభారం
విడిన మనసులు అతకవా
ఇది కన్నీరు జరిపే రాయభారం
విడిన మనసులు అతకవా

చెలియా కుశలమా
ప్రియుడా కుశలమా
నీ కోపాలు కుశలమా
నీ తాపాలు కుశలమా
గురువా కుశలమా కుశలమా
ఏకాంతం కుశలమా కుశలమా
లేత బుగ్గలు కుశలమా
అందు చివరి ముద్దు కుశలమా
పట్టె మంచం కుశలమా
నా పట్టు తలగడ కుశలమా

cheliyaa kuSalamaa
nee kOpaalu kuSalamaa
cheliyaa kuSalamaa
nee kOpaalu kuSalamaa
priyuDaa kuSalamaa
nee taapaalu kuSalamaa
priyuDaa kuSalamaa
nee taapaalu kuSalamaa
guruvaa kuSalamaa kuSalamaa
Ekaantam kuSalamaa kuSalamaa
illu vaakili kuSalamaa
nee peraTi tOTa kuSalamaa
poola pandiri kuSalamaa
nee konTe allari kuSalamaa
priyuDaa kuSalamaa
nee taapaalu kuSalamaa

chilipi chEshTaku tapinchi O rekkanE kOlpOyiti
onTi rekkato konTe pakshi enta dooram egurunu
priyatamaa ninu pilichedaa
nee ahimsa himsalu bharinchedaa
seeta dookina nippulO nanu dookamannaa dookedaa
kanTi neeTilO kalata karuguTa kanalEdaa
kalatalunnade manishi bratukani vinalEdaa
idi kanneeru jaripE raaayabhaaram
viDina manasulu atakavaa
idi kanneeru jaripE raaayabhaaram
viDina manasulu atakavaa

cheliyaa kuSalamaa
priyuDaa kuSalamaa
nee kOpaalu kuSalamaa
nee taapaalu kuSalamaa
guruvaa kuSalamaa kuSalamaa
Ekaantam kuSalamaa kuSalamaa
lEta buggalu kuSalamaa
andu chivari muddu kuSalamaa
paTTe mancham kuSalamaa
naa paTTu talagaDa kuSalamaa

Movie :Paravasam
Lyricist :A.M.Ratnam, Siva Ganesh
Singers :Sadhana Sargam, S P Balu
Music :A R Rahman

Comments are closed.