చెలియా చెలియా సింగారం

Posted by Srikanth on December 28th, 2010

చెలియా చెలియా సింగారం
చిటికెడు నడుమే వయ్యారం
చూపులతోనే తియ్యొద్దే నా ప్రాణం
బావా బావా బంగారం
అతిగా నాన్చకు యవ్వారం
ఈ పూటైన తీర్చేయివా నా భారం
ఓ చెలి అరే ఎలా ఉడికించకే కథే ఇలా
చాటుగా అది ఇది మర్యాద
రా ప్రియా అదేంటలా అరిటాకులా మరీ అలా
గాలివాటుకే ఇలా భయమేలా
చెలియా చెలియా సింగారం
చిటికెడు నడుమే వయ్యారం
చూపులతోనే తియ్యొద్దే నా ప్రాణం

సోకులను ఆరేసి నా మదికి వల వేసి
లాగకిక వన్నెల వయ్యారీ..
కోరికలు రాజేసి పోక నను వదిలేసి
నాకు ఇక తప్పదు గోదారీ..
ముగ్గుల్లో దించొద్దు మున్నేట ముంచొద్దు
అమ్మమ్మ నిన్నింక నమ్మేదెలా
ముద్దుల్లొ ముంచెత్తి నా మొక్కు చెల్లించు
ముద్దాయిలా నువ్వు కూర్చోకలా
వాగల్లే వస్తావు వాటేసుకుంటావు
చీ పాడు సిగ్గంటే లేదే ఎలా
దూరంగ ఉంటూనే నన్నల్లుకుంటావు
ఏ మాయో చెప్పేదెలా

మాటలతో మురిపించి మల్లెలతో చలి పెంచి
పెట్టకిక నాతో ఈ పేచీ..
కాముడికి కసి రెచ్చి కౌగిలికి సెగలిచ్చి
ఆడనెట మనతో దోబూచీ..
అబ్బబ్బ అబ్బాయి జబ్బాల బుజ్జాయి
ఎన్నెన్ని పాఠాలు నేర్పాలిలా
అందాల అమ్మాయి మోగిస్త సన్నాయి
అందాక హద్దుల్లో ఉండాలలా
కల్లోకి వస్తావు కంగారు పెడతావు
నాకర్ధమే కాదు నీ వాలకం
ఒళ్ళోన ఉంటేను ఊరంత చూస్తావు
అయ్యాగ నీలో సగం

హే.. చెలియా చెలియా సింగారం
చిటికెడు నడుమే వయ్యారం
చూపులతోనే తియ్యొద్దే నా ప్రాణం
బావా బావా బంగారం
అతిగా నాన్చకు యవ్వారం
ఈ పూటైన తీర్చేయివా నా భారం

cheliyaa cheliyaa singaaram
chiTikeDu naDumE vayyaaram
choopulatOnE tiyyoddE naa praaNam
baavaa baavaa bangaaram
atigaa naan&chaku yavvaaram
ee pooTaina teerchEyivaa naa bhaaram
O cheli arE elaa uDikinchakE kathE ilaa
chaaTugaa adi idi maryaada
raa priyaa adEnTalaa ariTaakulaa marI alaa
gaalivaaTukE ilaa bhayamElaa
cheliyaa cheliyaa singaaram
chiTikeDu naDumE vayyaaram
choopulatOnE tiyyoddE naa praaNam

sOkulanu aarEsi naa madiki vala vEsi
laagakika vannela vayyaarI..
kOrikalu raajEsi pOka nanu vadilEsi
naaku ika tappadu gOdaarI..
muggullO dinchoddu munnETa munchoddu
ammamma ninninka nammEdelaa
muddullo munchetti naa mokku chellinchu
muddaayilaa nuvvu koorchOkalaa
vaagallE vastaavu vaaTEsukunTaavu
chee paaDu sigganTE lEdE elaa
dooramga unTUnE nannallukunTaavu
E maayO cheppEdelaa

maaTalatO muripinchi mallelatO chali penchi
peTTakika naatO ee pEchI..
kaamuDiki kasi recchi kougiliki segalicchi
aaDaneTa manatO dOboochI..
abbabba abbaayi jabbaala bujjaayi
ennenni paaThaalu nErpaalilaa
andaala ammaayi mOgista sannaayi
andaaka haddullO unDaalalaa
kallOki vastaavu kangaaru peDataavu
naakardhamE kaadu nee vaalakam
oLLOna unTEnu Uranta choostaavu
ayyaaga neelO sagam

hE.. cheliyaa cheliyaa singaaram
chiTikeDu naDumE vayyaaram
choopulatOnE tiyyoddE naa praaNam
baavaa baavaa bangaaram
atigaa naan&chaku yavvaaram
ee pooTaina teerchEyivaa naa bhaaram

Movie :Kalusukovalani
Lyricist :Kulasekhar
Singers :Devisri, Kalpana
Music :DeviSri Prasad

Comments are closed.