చెలివో నా చిలిపి కలవో

Posted by Srikanth on July 28th, 2010

చెలివో నా చిలిపి కలవో
శిలవో సంకెలవో చిరుతపులివో
నిను చేరాలనే చిరు ఆశా.. మదిని అణిచేసా
తెలుసుకోవా నీవాడినని
తెలుపరావా నా దానివని.. కలకాలం

పతివో నా హృదయ జతివో
యతివో నా గతివో మందమతివో
నాలో రేగే ఈ తపనా ఒకసారి వినవా
మదనపడి మనసు చెడి
మిగిలాను నీకోసం ఇలా శిలలా

వయసిది వెళ్ళమన్నది మనసిది ఆపుతున్నది
ఎవరికి చెప్పలేనిది ఎట్టా బతికేది
యదలకు గదులు ఉన్నవి తలుపులు తెరుచుకున్నవి
కలలకు స్వాగతం అని ఎలా తెలిపేది

ఒకరికి ఒకరు ఎవరిమో తపనలు ఎందుకోసమో
తెలియని జంట జీవులం భలే సంసారం
మనసుకు మమత దూరమా పెదవికి పలుకు దూరమా
వదలని హృదయ భారమా ఒసేయ్ వెళ్ళిపోవే

చెలివో నా చిలిపి కలవో
యతివో నా గతివో మందమతివో
నిను చేరాలనే చిరు ఆశా మదిని అణిచేసా
మదనపడి మనసు చెడి
మిగిలాను నీకోసం ఇలా శిలలా

chelivO naa chilipi kalavO
SilavO sankelavO chirutapulivO
ninu chEraalanE chiru aaSaa.. madini aNichEsaa
telusukOvaa neevaaDinani
teluparaavaa naa daanivani.. kalakaalam

pativO naa hRdaya jativO
yativO naa gativO mandamativO
naalO rEgE ee tapanaa okasaari vinavaa
madanapaDi manasu cheDi
migilaanu neekOsam ilaa Silalaa

vayasidi veLLamannadi manasidi aaputunnadi
evariki cheppalEnidi eTTaa batikEdi
yadalaku gadulu unnavi talupulu teruchukunnavi
kalalaku swaagatam ani elaa telipEdi

okariki okaru evarimO tapanalu endukOsamO
teliyani janTa jeevulam bhalE samsaaram
manasuku mamata dooramaa pedaviki paluku dooramaa
vadalani hRdaya bhaaramaa osEy veLLipOvE

chelivO naa chilipi kalavO
yativO naa gativO mandamativO
ninu chEraalanE chiru aaSaa madini aNichEsaa
madanapaDi manasu cheDi
migilaanu neekOsam ilaa Silalaa

Comments are closed.