డోలు భాజా ఆటల్లో నీవే మేటివంట శివశంకరా

Posted by Srikanth on August 17th, 2010

డోలు భాజా ఆటల్లో నీవే మేటివంట శివశంకరా
ఈల వేసి గగ్గోలు చేసే ఆట నాది దీవించరా
కాళేశ్వరా అరె నీ కాలికందే భాగ్యమేదో నాకివ్వరా
నీ ముందు నేను చిందేసే యోగం రోజు నాకు అందించరా
అహ ముక్కంటి నువే దిక్కంటి..
శివ మా ఇంటిలోనే నువ్వుంటే చాలు రా రా గౌరీ ప్రాణేశ్వరా
ఇక నా గుండె కాదా నీ వెండి కొండ ఉండిపోరా లోకేశ్వరా
డోలేరే… డోలేరే… డోలేరే…

హే.. నీ శిరస్సుపైన ఏమున్నది చందమామ వెలుగున్నది
నీ గొంతుపైన ఏమున్నది నీలి రంగు నీడున్నది
అరె డం డం డం డమరుకములు చెప్పాయి నీలో వెలుగు నీడ కలిసున్నది
హే.. దగ్ దగ్ కుదుపు భయము ఉండొద్దు అంటూ నీలో ఉన్నా సత్యాన్ని కంటున్నా
ముక్కంటి నువే దిక్కంటి..
శివ మా ఇంటిలోనే నువ్వుంటే చాలు రా రా గౌరీ ప్రాణేశ్వరా
ఇక నా గుండె కాదా నీ వెండి కొండ ఉండిపోరా లోకేశ్వరా

హే.. నీ కంటిలోన నిప్పున్నది భగ్గుమంటే బొగ్గయితది
ఆ అగ్గినాపేదేమున్నది గంగ నీకు తోడున్నది
అరె భం భం సదరుగుణము అంటుంది నీలో నీరు నిప్పు కూడున్నది
మరి ఘం ఘం మనిషి మనిషి కలిసుండాలంటూ
నీవు చెప్పే వేదాన్ని వింటున్నా సంభో.. శివశంభో…
శివ మా ఇంటిలోనే నువ్వుంటే చాలు రా రా గౌరీ ప్రాణేశ్వరా
ఇక నా గుండె కాదా నీ వెండి కొండ ఉండిపోరా లోకేశ్వరా

డోలు భాజా ఆటల్లో నీవే మేటివంట శివశంకరా
ఈల వేసి గగ్గోలు చేసే ఆట నాది దీవించరా
కాళేశ్వరా అరె నీ కాలికందే భాగ్యమేదో నాకివ్వరా
నీ ముందు నేను చిందేసే యోగం రోజు నాకు అందించరా
అహ ముక్కంటి నువే దిక్కంటి..
శివ మా ఇంటిలోనే నువ్వుంటే చాలు రా రా గౌరీ ప్రాణేశ్వరా
ఇక నా గుండె కాదా నీ వెండి కొండ ఉండిపోరా లోకేశ్వరా
డోలేరే… డోలేరే… డోలేరే…

DOlu bhaajaa aaTallO neevE mETivanTa SivaSankaraa
eela vEsi gaggOlu chEsE aaTa naadi deevincharaa
kaaLESwaraa are nee kaalikandE bhaagyamEdO naakivvaraa
nee mundu nEnu chindEsE yOgam rOju naaku andincharaa
aha mukkanTi nuvE dikkanTi..
Siva maa inTilOnE nuvvunTE chaalu raa raa gourI praaNESwaraa
ika naa gunDe kaadaa nee venDi konDa unDipOraa lOkESwaraa
DOlErE… DOlErE… DOlErE…

hE.. nee Sirassupaina Emunnadi chandamaama velugunnadi
nee gontupaina Emunnadi neeli rangu neeDunnadi
are Dam Dam Dam Damarukamulu cheppaayi neelO velugu neeDa kalisunnadi
hE.. dag dag kudupu bhayamu unDoddu anTU neelO unnaa satyaanni kanTunnaa
mukkanTi nuvE dikkanTi..
Siva maa inTilOnE nuvvunTE chaalu raa raa gourI praaNESwaraa
ika naa gunDe kaadaa nee venDi konDa unDipOraa lOkESwaraa

hE.. nee kanTilOna nippunnadi bhaggumanTE boggayitadi
aa agginaapEdEmunnadi ganga neeku tODunnadi
are bham bham sadaruguNamu anTundi neelO neeru nippu kooDunnadi
mari gham gham manishi manishi kalisunDaalanTU
neevu cheppE vEdaanni vinTunnaa sambhO.. SivaSambhO…
Siva maa inTilOnE nuvvunTE chaalu raa raa gourI praaNESwaraa
ika naa gunDe kaadaa nee venDi konDa unDipOraa lOkESwaraa

DOlu bhaajaa aaTallO neevE mETivanTa SivaSankaraa
eela vEsi gaggOlu chEsE aaTa naadi deevincharaa
kaaLESwaraa are nee kaalikandE bhaagyamEdO naakivvaraa
nee mundu nEnu chindEsE yOgam rOju naaku andincharaa
aha mukkanTi nuvE dikkanTi..
Siva maa inTilOnE nuvvunTE chaalu raa raa gourI praaNESwaraa
ika naa gunDe kaadaa nee venDi konDa unDipOraa lOkESwaraa
DOlErE… DOlErE… DOlErE…

Movie :Yogi

Comments are closed.