దిక్కుల్నే దాటింది ఆనంద తాండవం

Posted by Srikanth on September 28th, 2010

దిక్కుల్నే దాటింది ఆనంద తాండవం
ఉప్పొంగి దూకింది ఊహల నర్తనం
మబ్బుల్నే మీటింది మదిలోని మహొత్సవం
హరివిల్లై విరిసింది ఆశల నందనం
మిణుకు మిణుకుమని తళుకులొళుకు తారలతో ఆకాశం
చినుకు చినుకులై కరిగి కరిగి దిగి వచ్చే నా కోసం ఓ..
దిక్కుల్నే దాటింది ఆనంద తాండవం
ఉప్పొంగి దూకింది ఊహల నర్తనం

నలుపొకటే కొలువున్న కనుపాపలో ఇలా
తొలిసారి ఈ వేళా ఎన్నెన్ని వర్ణాలో
నలుపొకటే కొలువున్నా కనుపాపలో ఇలా
తొలిసారి ఈ వేళా ఎన్నెన్ని వర్ణాలా
తన చెలిమి కొనవేలు అందించి ప్రియురాలు
నడిపింది తనవైపిలా
ఈ దివ్య లోకాలు ఈ నవ్య స్వప్నాలు
చూపింది నలువైపులా
ఎదురై పిలిచే అనురాగాల యద కోయిలా
బదులై పలికే మది వేగన్ని తెలిపేదెలా ఓ..
దిక్కుల్నే దాటింది ఆనంద తాండవం
ఉప్పొంగి దూకింది ఊహల నర్తనం

వడగాలే విడిదైన యద లోయలో ఇలా
పూతోట విరిసేలా పన్నీటి వర్షాలా
వడగాలే విడిదైన యద లోయలో ఇలా
పూతోట విరిసేలా పన్నీటి వర్షాలా
ఇకపైన ఏనాడు కడలి ఒడిలోకి
పడిపోకు అలిసే అలా
అని నన్ను ఆపింది ఆ నింగి జాబిల్లి
నా చేతికందింది ఇలా
వలపే విరిసే అనుబంధాల ఈ సంకెల
వరదై ఎగసే మధుభావాలు తెలిపేదెలా ఓ..

దిక్కుల్నే దాటింది ఆనంద తాండవం
ఉప్పొంగి దూకింది ఊహల నర్తనం
మబ్బుల్నే మీటింది మదిలోని మహొత్సవం
హరివిల్లై విరిసింది ఆశల నందనం
మిణుకు మిణుకుమని తళుకులొళుకు తారలతో ఆకాశం
చినుకు చినుకులై కరిగి కరిగి దిగి వచ్చే నా కోసం ఓ..

dikkulnE daaTindi aananda taanDavam
uppongi dookindi Uhala nartanam
mabbulnE meeTindi madilOni mahotsavam
harivillai virisindi aaSala nandanam
miNuku miNukumani taLukuloLuku taaralatO aakaaSam
chinuku chinukulai karigi karigi digi vacchE naa kOsam O..
dikkulnE daaTindi aananda taanDavam
uppongi dookindi Uhala nartanam

nalupokaTE koluvunna kanupaapalO ilaa
tolisaari ee vELaa ennenni varNaalO
nalupokaTE koluvunnaa kanupaapalO ilaa
tolisaari ee vELaa ennenni varNaalaa
tana chelimi konavElu andinchi priyuraalu
naDipindi tanavaipilaa
ee divya lOkaalu ee navya swapnaalu
choopindi naluvaipulaa
edurai pilichE anuraagaala yada kOyilaa
badulai palikE madi vEganni telipEdelaa O..
dikkulnE daaTindi aananda taanDavam
uppongi dookindi Uhala nartanam

vaDagaalE viDidaina yada lOyalO ilaa
pootOTa virisElaa panneeTi varshaalaa
vaDagaalE viDidaina yada lOyalO ilaa
pootOTa virisElaa panneeTi varshaalaa
ikapaina EnaaDu kaDali oDilOki
paDipOku alisE alaa
ani nannu aapindi aa ningi jaabilli
naa chEtikandindi ilaa
valapE virisE anubandhaala ee sankela
varadai egasE madhubhaavaalu telipEdelaa O..

dikkulnE daaTindi aananda taanDavam
uppongi dookindi Uhala nartanam
mabbulnE meeTindi madilOni mahotsavam
harivillai virisindi aaSala nandanam
miNuku miNukumani taLukuloLuku taaralatO aakaaSam
chinuku chinukulai karigi karigi digi vacchE naa kOsam O..

Movie :Nenu

Comments are closed.