దేవుడే ఇచ్చాడు వీధి ఒకటి

Posted by Srikanth on December 23rd, 2010

దేవుడే ఇచ్చాడు వీధి ఒకటి..
దేవుడే ఇచ్చాడు వీధి ఒకటి
ఇక ఊరేల సొంత ఇల్లేల
ఇక ఊరేల సొంత ఇల్లేల ఓ చెల్లెలా
ఏల ఈ స్వార్ధం ఏది పరమార్ధం
ఏల ఈ స్వార్ధం ఏది పరమార్ధం

నన్నడిగి తలిదండ్రి కన్నారా..
నన్నడిగి తలిదండ్రి కన్నారా
నా పిల్లలే నన్నడిగి పుట్టారా
పాపం పుణ్యం నాది కాదే పోవే పిచ్చమ్మా
నారు పోసి నీరు పోసే నాధుడు వాడమ్మా
ఏది నీది ఏది నాది
ఈ వేదాలు ఉత్త వాదాలే ఓ చెల్లెలా
ఏల ఈ స్వార్ధం ఏది పరమార్ధం
దేవుడే ఇచ్చాడు వీధి ఒకటి
దేవుడే ఇచ్చాడు వీధి ఒకటి

శిలలేని గుడికేల నైవేద్యం
ఈ కలలోని సిరికేల నీ సంబరం
ముళ్ళ చెట్టుకు చుట్టూ కంచే ఎందుకు చిట్టమ్మా
కళ్ళులేని కభోధి చేతి దీపం నీవమ్మా
తొలుత ఇల్లు తుదకు మన్ను
ఈ బ్రతుకెంత దాని విలువెంత
ఏల ఈ స్వార్ధం ఏది పరమార్ధం

తెలిసేట్లు చెప్పేది సిద్ధాంతం
అది తెలియకపోతేనే వేదాంతం
మన్నులోన మాణిక్యాన్ని వెతికే వెర్రెమ్మా
నిన్ను నువ్వే తెలుసుకుంటే చాలును పోవమ్మా
ఏది సత్యం ఏది నిత్యం
ఈ మమకారం ఒట్టి అహంకారం ఓ చెల్లెలా
ఏల ఈ స్వార్ధం ఏది పరమార్ధం
దేవుడే ఇచ్చాడు వీధి ఒకటి
దేవుడే ఇచ్చాడు వీధి ఒకటి

dEvuDE icchaaDu veedhi okaTi..
dEvuDE icchaaDu veedhi okaTi
ika UrEla sonta illEla
ika UrEla sonta illEla O chellelaa
Ela ee swaardham Edi paramaardham
Ela ee swaardham Edi paramaardham

nannaDigi talidanDri kannaaraa..
nannaDigi talidanDri kannaaraa
naa pillalE nannaDigi puTTaaraa
paapam puNyam naadi kaadE pOvE picchammaa
naaru pOsi neeru pOsE naadhuDu vaaDammaa
Edi needi Edi naadi
ee vEdaalu utta vaadaalE O chellelaa
Ela ee swaardham Edi paramaardham
dEvuDE icchaaDu veedhi okaTi
dEvuDE icchaaDu veedhi okaTi

SilalEni guDikEla naivEdyam
ee kalalOni sirikEla nee sambaram
muLLa cheTTuku chuTTU kanchE enduku chiTTammaa
kaLLulEni kabhOdhi chEti deepam neevammaa
toluta illu tudaku mannu
ee bratukenta daani viluventa
Ela ee swaardham Edi paramaardham

telisETlu cheppEdi siddhaantam
adi teliyakapOtEnE vEdaantam
mannulOna maaNikyaanni vetikE verremmaa
ninnu nuvvE telusukunTE chaalunu pOvammaa
Edi satyam Edi nityam
ee mamakaaram oTTi ahamkaaram O chellelaa
Ela ee swaardham Edi paramaardham
dEvuDE icchaaDu veedhi okaTi
dEvuDE icchaaDu veedhi okaTi

Movie :Antuleni Katha
Lyricist :Atreya
Singers :Jesudas
Music :MS. Viswanathan

Comments are closed.