ధిన్ ధిన్ ధినక్ సందడి గుండెల్లో రేగింది

Posted by Srikanth on October 26th, 2010

ధిన్ ధిన్ ధినక్ సందడి గుండెల్లో రేగింది
ముందుండి ఆ సవ్వడి గుబులేదో రేపింది
హా.. ధిన్ ధిన్ ధినక్ సందడి గుండెల్లో రేగింది

మహ ముద్దుగా ఉంది నా రూపు నాకే అద్దంలో చూస్తుండగా
నువు చేరినట్టుంది కనుపాపలోకి నిద్దర్లో నేనుండగా
నువ్వలా కొంటెగా తొంగి చూస్తే ఎలా
సిగ్గుగా ఉండదా చీర మార్చేదెలా
హేయ్.. ధిన్ ధిన్ ధినక్ సందడి గుండెల్లో రేగింది

ఈ వేళ ఏమైందో ఈ గాలి ఏదో రాగాలు తీస్తున్నది
ఈ నేల పై ఉన్న పాదాలకేవో పాఠాలు చెబుతున్నది
ఊరికే ఇక్కడే ఉండిపోకన్నది
కోరికే రెక్కలై ఎగరవేయన్నది

ధిన్ ధిన్ ధినక్ సందడి గుండెల్లో రేగింది
హా.. ముందుండి ఆ సవ్వడి గుబులేదో రేపింది
హొయ్.. ధిన్ ధిన్ ధినక్ సందడి గుండెల్లో రేగింది

dhin dhin dhinak sandaDi gunDellO rEgindi
mundunDi aa savvaDi gubulEdO rEpindi
haa.. dhin dhin dhinak sandaDi gunDellO rEgindi

maha muddugaa undi naa roopu naakE addamlO choostunDagaa
nuvu chErinaTTundi kanupaapalOki niddarlO nEnunDagaa
nuvvalaa konTegaa tongi choostE elaa
siggugaa unDadaa cheera maarchEdelaa
hEy.. dhin dhin dhinak sandaDi gunDellO rEgindi

ee vELa EmaindO ee gaali EdO raagaalu teestunnadi
ee nEla pai unna paadaalakEvO paaThaalu chebutunnadi
UrikE ikkaDE unDipOkannadi
kOrikE rekkalai egaravEyannadi

dhin dhin dhinak sandaDi gunDellO rEgindi
haa.. mundunDi aa savvaDi gubulEdO rEpindi
hoy.. dhin dhin dhinak sandaDi gunDellO rEgindi

Comments are closed.