నను ప్రేమించాననుమాట కలనైనా చెప్పేయి నేస్తం

Posted by Srikanth on July 24th, 2010

నను ప్రేమించాననుమాట కలనైనా చెప్పేయి నేస్తం
కలకాలం… కలకాలం బ్రతికేస్తా కలకాలం బ్రతికేస్తా
నను ప్రేమించాననుమాట కలనైనా చెప్పేయి నేస్తం కలకాలం బ్రతికేస్తా (2)
పువ్వుల యదలో శబ్ధం మన మనసులు చేసే యుద్ధం
ఇక ఓర్పదే నా హృదయం.. ఇక ఓర్పదే నా హృదయం
సత్యమసత్యము పక్కపక్కనే ఉంటే పక్కపక్కనే చూపుకి రెండు ఒక్కటే
బొమ్మాబొరుసులు పక్కపక్కనే చూసే కళ్ళు ఒక్కటే అయినా రెండూ వేరేలే
నను ప్రేమించాననుమాట కలనైనా చెప్పేయి నేస్తం కలకాలం బ్రతికేస్తా

రేయిని మలిచీ ఓ.. రేయిని మలిచి
కనుపాపలుగా చేసావో కనుపాపలుగా చేసావో
చిలిపి వెన్నెలతో కన్నులు చేసావో..
ఓ.. మెరిసే చుక్కల్ని తెచ్చి వేలి గోళ్ళుగా మలిచి
మెరుపుల తీగను తెచ్చి పాపిటగా మలిచావో
వేసవి గాలులు పీల్చి వికసించే పువ్వులు తెచ్చి
మంచి గంధాలెన్నో పూసి మేనుని మలిచావో
అయినా మగువా మనసుని శిలగా చేసినావే
వలచే మగువా మనసుని శిలగా చేసినావే
నను ప్రేమించాననుమాట కలనైనా చెప్పేయి నేస్తం కలకాలం బ్రతికేస్తా

వయసుని తడిమి నిదుర లేపింది నీవేగా
నిదుర లేపింది నీవేగా
వలపు మధురిమలు తెలిపింది నీవేగా
ఓ.. గాలి నేల నింగి ప్రేమ ప్రేమించే మనసు
వివరము తెలిపనదెవరు ఓ.. ప్రేమా నీవేగా
గంగై పొంగే మనసు కవితల్లే పాడుతు ఉంటే
తుంటరి జలపాతంలా కమ్ముకున్నది నీవేగా
అయినా చెలియా మనసుకి మాత్రం దూరమయినావే
కనులే లేక మనసుని మాత్రం వీడిపోయావే
నను ప్రేమించాననుమాట కలనైనా చెప్పేయి నేస్తం కలకాలం బ్రతికేస్తా

nanu prEminchaananumaaTa kalanainaa cheppEyi nEstam
kalakaalam… kalakaalam bratikEstaa kalakaalam bratikEstaa
nanu prEminchaananumaaTa kalanainaa cheppEyi nEstam kalakaalam bratikEstaa (2)
puvvula yadalO Sabdham mana manasulu chEsE yuddham
ika OrpadE naa hRdayam.. ika OrpadE naa hRdayam
satyamasatyamu pakkapakkanE unTE pakkapakkanE choopuki renDu okkaTE
bommaaborusulu pakkapakkanE choosE kaLLu okkaTE ayinaa renDU vErElE
nanu prEminchaananumaaTa kalanainaa cheppEyi nEstam kalakaalam bratikEstaa

rEyini malichI O.. rEyini malichi
kanupaapalugaa chEsaavO kanupaapalugaa chEsaavO
chilipi vennelatO kannulu chEsaavO..
O.. merisE chukkalni tecchi vEli gOLLugaa malichi
merupula teeganu tecchi paapiTagaa malichaavO
vEsavi gaalulu peelchi vikasinchE puvvulu tecchi
manchi gandhaalennO poosi mEnuni malichaavO
ayinaa maguvaa manasuni Silagaa chEsinaavE
valachE maguvaa manasuni Silagaa chEsinaavE
nanu prEminchaananumaaTa kalanainaa cheppEyi nEstam kalakaalam bratikEstaa

vayasuni taDimi nidura lEpindi neevEgaa
nidura lEpindi neevEgaa
valapu madhurimalu telipindi neevEgaa
O.. gaali nEla ningi prEma prEminchE manasu
vivaramu telipanadevaru O.. prEmaa neevEgaa
gangai pongE manasu kavitallE paaDutu unTE
tunTari jalapaatamlaa kammukunnadi neevEgaa
ayinaa cheliyaa manasuki maatram dooramayinaavE
kanulE lEka manasuni maatram veeDipOyaavE
nanu prEminchaananumaaTa kalanainaa cheppEyi nEstam kalakaalam bratikEstaa

Movie :Jodi

Comments are closed.